2011.02.05 Over Hagar,Sarah en de anderen

Lofzang vertaling door R. Weynants.

Lofzang

Een rondtrekkende stammenvrouw was mijn moeder. In Egypte baarde zij slaven.

Zij riep tot de G-d van onze moeders: Sara, Hagar, Rebekka, Rachel, Lea.

Loof de Levende, die ziet en hoort, voor altijd.


Een amazone, rechter, en hoer was mijn moeder.

G-d riep haar van tijd tot tijd om haar volk te redden en te bevrijden: Myriam, Jaël, Debora, Judith, Tamar.

Loof de Levende die redt, voor altijd.

Een Joodse uit Galilea was mijn moeder. Zij bracht een wonderlijk kind ter wereld om vervolgd, gehaat, terechtgesteld te worden.

Maria, moeder van Smarten, Moeder van ons allen.

Loof de Levende die kracht geeft, voor altijd.

De eerste getuige van de verrijzenis was mijn moeder

Apostel der apostelen, verworpen, vergeten, tot hoer verklaard

Maria van Magdala, voorhoede, evangeliste,

Loof de Levende die in mensen opstaat, voor altijd.

Een apostel, profetes, grondlegster, en lerares was mijn moeder

geroepen tot het leerlingschap van gelijken, bekrachtigd door de Sophia-G-d van Jezus: Martha, Phoebe, Junia, Priscilla, Myrta, Nympha, Tecla

Loof de Levende die roept, voor altijd.

Een gelovige vrouw was mijn moeder

een mystica, heks, martelares, ketterse, heilige,

takkewijf, begijn, wijze vrouw.

Mogen wij, met haar, in elke generatie de Levende prijzen wiens beeld wij allen zijn. Amen.

Song of Praise

A wandering tribeswoman was my mother.

In Egypt she bore slaves.

Then she called to the G-d of our mothers

Sarah, Hagar, Rebecca, Rachel, Leah.

Praise G-d Who Hears, Forever.

A warrior, judge, and harlot was my mother

G-d called her from time to time

To save and liberate her people

Miriam, Jael, Deborah, Judith, Tamar

Praise G-d Who Saves, Forever.

A Galilean Jew was my mother.

She bore a wonderful child

To be persecuted, hated and executed.

Mary, mother of sorrows, mother of us all.

Praise G-d Who Gives Strength, Forever.

A witness to Christ’s resurrection was my mother.

The apostle to the apostles

Rejected, forgotten, proclaimed a whore

Mary of Magdala, vanguard of woman-church

Praise G-d Who Lives, Forever.

An apostle, prophet, founder, and teacher was my mother

Called to the discipleship of equals

Empowered by the Sophia-G-d of Jesus

Martha, Phoebe, Junia, Priscilla, Myrta, Nympha, Tecla

Praise G-d Who Callas, Forever.

A faithful Christian woman was my mother.

A mystic, witch, martyr, heretic, saint, uppity woman

A native American, a black slave, a poor immigrant, an old hag, a wise woman

May we, with her, in every generation

Praise G-d Who Images Us All.

Elisabeth Schüssler Fiorenza, But SHE said. Feminist practices of biblical interpretation, Beacon Press, Boston, 1992, p.79.

(vrije vertaling: Rita Weynants)

 

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

Oktober 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nieuw

 

Kijk naar Nieuws- Rondom de Vleugel

Inloggen