Tijd voor de ziel (20 februari 2010 - 1/2)

Toelichting gehouden door Paul Van Hooydonck

Stilte
Stilte is niet de afwezigheid van geluid.
Stilte is de afwezigheid van alles wat onze geest bezighoudt.
Stilte is rusten in gedachteloos bewustzijn, vrij van herinneringen
aan het verleden en van plannen en fantasieën over de toekomst.

 

Stilte is verwijlen in het tijdloze NU-moment.
Stilte komt met het volledig aanwezig zijn.
Stilte is een glimp opvangen van de grenzeloze, tijdloze natuur van de geest.

Meestal gaat die ware aard van de geest schuil achter gedachten, concepten, beelden,
beweging, niet-stilte; zoals de oneindige hemel aan ons zicht onttrokken wordt door
voorbijdrijvende wolken.

Misschien is het mogelijk een glimp op te vangen van die oneindige blauwe, grenzeloze
hemel tussen 2 wolken door.
Misschien is het mogelijk een glimp op te vangen van die oneindige grenzeloze Leegte, die
zich openbaart tussen 2 gedachten.
En misschien is het zelfs mogelijk om te rusten in die ruimte tussen 2 gedachten.

Daar vind je stilte.
Die stilte is er altijd, maar meestal merken we ze niet door ons voortdurend, vaak dwangmatig mentaal bezig zijn.

Een meester zei:
When you are, God is not.
When you are not, God is.

Als je vol bent van jezelf, is er geen plaats voor God.
Als je leeg bent van jezelf, verschijnt Hij.

Als je voortdurend zelf telefoongesprekken voert heeft God niet de kans je op te bellen.

m.a.w. Op het moment van non-ego, als egocentrische gedachten en daarmee gepaard gaande emoties
ophouden, krijgt het Transcendente de gelegenheid zich te openbaren.
Als ons hoofd en hart reeds vol zijn van het persoonlijke, is er geen ruimte meer voor het Onpersoonlijke, het
Universele, het Cosmische.

Stilte is het Onpersoonlijke
Universele
Tijdloze
Grenzeloze
Ongeborene
Onsterfelijke
Vormeloze
Ongecreëerde
Ongemanifesteerde

Stilte is de ware Grond van alle dingen, de vruchtbare bodem van waaruit vormen ontstaan en waarin ze terug verdwijnen.

Een andere meester zei:
Silence is the language of God,
All the rest are bad translations
Stilte is de taal van God
Al de andere zijn slechte vertalingen

Stilte is de diepste waarheid
Jij bent die stilte
Ik ben die stilte
Alles is die stilte
Die stilte IS, is altijd geweest en zal altijd zijn.
Een onuitputtelijke bron,
Onze oorsprong,
Ons doel,
Onze ware aard,
Onze identiteit

Hoor je die stilte ?
Voel je die stilte ?
Ben je je gewaar van die stilte die altijd aanwezig is op de achtergrond van je geest,
Ook op de meest hectische momenten ?

Die stilte is mijn raadgever in tijden van twijfel
Partner in tijden van eenzaamheid
Diepste intuitieve stem bij het maken van keuzes
En mijn geweten in tijden van vertwijfeling

Die stilte is het centrum van mijn leven, het gravitatiepunt waarrond mijn bestaan draait.
Mijn oorsprong, mijn wezen en mijn doel.
Die stilte ben ik, ben jij, zijn wij allemaal.
God is overal.

Als we ons emotioneel laten meeslepen door turbulente gebeurtenissen verliezen we
Onmiddellijk contact met stilte.
Dan is het goed om los te laten,
Om het tijdelijke te laten voorbijgaan, als wolken die wegdrijven met de wind.
En terug te keren naar de tijdloze kern
die ik ben.

Ik ben niet deze gedachten,
Ik ben niet deze emoties.
Ik ben niet dit lichaam.
Dat zijn allemaal vergankelijke dingen.
Ik ben onvergankelijke stilte.

Echte liefde en de grootste eer die je iemand kan bewijzen is stilte in de ander herkennen als
zijn diepste wezen en tegelijk die stilte in jezelf herkennen als jouw diepste wezen.
En zien dat ze identiek zijn.
De stilte in de ander is dezelfde als die in jezelf.
Dan is er vereniging.
Stilte raakt stilte.
Stilte herkent zichzelf in de ander.
Stilte gaat op in stilte.

Dan is er geen afscheiding.
Dat is liefde.
En de mooiste ervaring in het leven.
Een ervaring waar we allemaal onbewust naar verlangen:
Universele stilte.

Op het moment van liefde worden we ons helder bewust van onze stille, lege essentie die we zijn.


Voor ik een lezing geef of meditatie begeleid richt ik mijn aandacht naar binnen, naar de ruimte,
leegte, stilte in mijn hoofd, hart, ziel.
Na jarenlange meditatiebeoefening presenteert die stilte of leegte zich op de meest onverwachte momenten,
zowel binnen als buiten formele beoefening.
Ze overvalt je; of liever,
Jij valt erin; je tuimelt erin.
In een afgrond van stilte.

Ik kan mijn aandacht er ook bewust op richten, op het lege scherm achter de beelden van de gedachtenstroom.

Je kan pas stilte brengen in het hart van anderen als je zelf stilte bent.

De meditaties die ik begeleid hebben slechts dit ene doel:
Mensen contact laten maken met de stille, grenzeloze grond die de basis is van wie ze zijn.

Dat is tijd geven aan de ziel.
“Een uur” kloktijd geven aan de lege grond van je diepste zelf.
Tijd geven aan de ziel is bewust ruimte nemen om contact te maken met “het stille, lege hart van je wezen”.

 

 

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

September 2018
M D W D V Z Z
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Nieuw

 

Kijk naar Nieuws- Rondom de Vleugel

Inloggen