12.06.2010 :Het denken van Etty Hillesum

 

MEDITATIEVE VIERING : dagboekfragmenten

Openingslied : Onstilbare tonen 1

Stilte


Acclamatie: Dat wij volstromen 48 b

fragmenten uit het dagboek van Etty Hillesum (wordt nog kort ingeleid door voorganger)

RITA

9 maart 1941

“ Vooruit dan maar! Dit wordt een pijnlijk en haast onoverkomelijk moment voor mij : het geremde gemoed prijs geven aan een onnozel stuk lijntjespapier. De gedachten zijn soms zo klaar en helder in het hoofd en de gevoelens zo diep, maar opschrijven, dat wil nog niet. In hoofdzaak is het, geloof ik, schaamtegevoel. Grote geremdheid, durf de dingen niet prijs te geven, vrij uit me te laten stromen en toch zal dat moeten, wil ik op den duur het leven tot een redelijk en bevredigend einde brengen.”

stilte (1 minuut)

ELS

19 maart 1941

“God, sta me bij en geef me kracht. Want de strijd zal moeilijk worden. Zijn mond en zijn lichaam waren vanmiddag zo dichtbij, dat ik ze niet kan vergeten. En ik wil geen verhouding met hem. Maar het gaat er hard naar toe. Maar ik wil het niet. Zijn toekomstige vrouw zit in Londen, eenzaam en wacht op hem. En de banden, die mij binden, zijn me ook zo dierbaar. Nu ik langzamerhand ‘gesammelt’ raak, voel ik, dat ik eigenlijk een doodernstig mens ben, die geen grapjes verstaat op het gebied van de liefde.”

 

 

stilte (1 minuut)

RITA

26 augustus 1941

“Binnen in mij zit een heel diepe put en daarin zit God. Soms kan ik erbij, maar vaker liggen er stenen en gruis voor die put, dan is God begraven. Dan moet Hij weer opgegraven worden.”

Ik stel me voor, dat er mensen zijn, die bidden met hun ogen naar de hemel geheven. Die zoeken God buiten zich. Er zijn ook mensen, die het hoofd diep buigen en in de handen verbergen., ik denk, dat die God binnen in zich zoeken.”

Stilte (1 minuut)

Acclamatie : Keer mijn hart in mij 31

ELS

12 juli 1942

“Ik zal je helpen, God, dat Je het niet in mij begeeft, maar ik kan van tevoren nergens voor instaan.

Maar dit ene wordt me steeds duidelijker: dat Jij ons niet kunt helpen, maar dat wij Jou moeten helpen, en door dat laatste helpen wij onszelf.

Dit is het enige wat wij in deze tijd kunnen redden en ook het enige waar het op aankomt: een stukje van Jou in onszelf, God.

En misschien kunnen wij eraan meewerken Jou op te graven in de geteisterde harten van anderen…

en haast met iedere hartslag wordt het mij duidelijk: dat we de woning in ons, waar Jij huist, tot het laatste toe moeten verdedigen..

Er zijn mensen, het is heus waar, die nog op het laatste ogenblik stofzuigers in veiligheid brengen en zilveren vorken en lepels, in plaats van jou, mijn God.

en er zijn mensen, die hun lichamen in veiligheid willen brengen, die alleen nog maar behuizingen zijn voor duizend angsten en verbitteringen.

En ze zeggen: mij zullen ze niet in hun klauwen krijgen. en ze vergeten, dat men in niemands klauwen is, als men in jouw armen is.

stilte (1 minuut)

RITA

17 september 1942

Het levensgevoel is zo groot en sterk en rustig en dankbaar in me, dat ik maar helemaal niet meer proberen zal het in één woord uit te drukken. Er is zo een volmaakt en volkomen geluk in me, mijn God. Het is toch weer het beste uitgedrukt met zijn woorden:”ruhen in sich”. en hiermee is misschien het meest volkomen uitgedrukt mijn levensgevoel : ik rust in mijzelve. En dat mijzelve, dat allerdiepste en allerbelangrijkste in mij, waarin ik rust, dat noem ik “God”. In Tide’s dagboek ben ik vaak tegen gekomen: Neem hem zachtjes in Uw armen, Vader. En zo voel ik me, altijd en ononderbroken: of ik in jouw armen lig, mijn God, zo beschut en zo geborgen en zo van eeuwigheidsgevoel doortrokken. en het is net of iedere kleinste ademtocht van mij doortrokken is met eeuwigheidsgevoel en de kleinste handeling en het geringste gezegde heeft z’n grote achtergrond en z’n diepere zin.

Het is zeker goed, dat je mijn lichaam ‘halt’ hebt laten roepen, mijn God. Ik moet helemaal gezond worden om te kunnen doen, wat ik allemaal zal moeten doen. Of misschien is dat ook een conventionele voorstelling. Zelfs als men een kwaal in z’n lichaam heeft kan de geest toch doorwerken en vruchtbaar zijn? En liefhebben en ‘hineinhorchen’ in zichzelf en in anderen en in de samenhangen van dit leven en in jou.

“Hineinhorchen”, ik wilde dat ik daar een goede hollandse uitdrukking voor kon vinden. Eigenlijk is mijn leven één voortdurend “hineinhorchen” in mijzelf, in anderen, in God. En als ik zeg: ik “horch hinein”, dan is het eigenlijk God in mij, die “hineinhorcht”. Het wezenlijkste en diepste in mij dat luistert naar het wezenlijkste en diepste in de ander? God tot God.

stilte (1 minuut)

Acclamatie : Wek mijn zachtheid weer 61

ELS

23 juli 1943

“s’Nachts, als ik daar zo lag op mijn brits, temidden van zachtjes, snurkende hardop dromende, stilletjes huilende en woelende vrouwen en meisjes, die overdag zo dikwijls zeiden: “We willen niet denken, we willen niet voelen, anders worden we gek; dan was ik soms van een eindeloze vertedering en lag ik wakker en liet de gebeurtenissen, de vele indrukken van een veel te lange dag langs me passeren en dacht:

“Laat mij het denkende hart van deze barak mogen zijn. ik wil het weer zijn. Ik lig nier nu zo geduldig en tot rust gekomen, ik voel me al een stuk beter, niet geforceerd, zomaar echt beter…

stilte (1 minuut)

RITA

Westerbork 18 augustus 1943

“Vanmiddag lag ik te rusten op mijn brits en plotseling moest ik het volgende in mijn dagboek schrijven, ik stuur het aan jou: Je hebt me zo rijk gemaakt, mijn God, laat me ook met volle handen uit mogen delen.

Mijn leven is geworden tot één grote samenspraak met jou, één grote samenspraak met jou, mijn God.

Wanneer ik sta, in een hoekje van het kamp, mijn voeten geplant op jouw aarde, het gezicht verheven naar de hemel, dan lopen soms de tranen over het gezicht, geboren uit een innerlijke bewogenheid en dankbaarheid, die zich een uitweg zoekt..

Ik vecht niet met jou, mijn God, mijn leven is één grote samenspraak met jou.”

stilte (1 minuut)

Voorbeden

Acclamatie Dan nog 58 c

Pauze en mededelingen

Vredeswens

Tafelgebed Gij die de stomgeslagen mond verstaat 67

Onze Vader

Delen van brood en wijn

Bemoediging en zegen

Slotlied : Het lied van de opstanding 6