03.04.2010 Paaswake

Wat zoekt u de Levende onder de doden?

Paaswake - de Vleugel - 3 april 2010

Gong

De vleugelkaars wordt aangestoken

Voorganger:

Maar op de eerste dag van de week

gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf

met de geurige olie die ze bereid hadden.

Bij het graf aangekomen, zagen ze echter

dat de steen voor het graf was weggerold,

en toen ze naar binnen gingen,

vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet... (Lc 24)

Fluitspel

Stilte

Voorganger:

Waarom is deze avond zo anders dan de andere avonden?

Waarom verloopt deze viering anders dan wij gewoon zijn?

De joodse huisvader antwoordt:

“Omdat wij slaven waren in Egypte

en daaruit werden bevrijd.

Vandaag is het feest om te gedenken

dat de Eeuwige ons heeft bevrijd uit het slavenhuis”.

Waarom is deze avond zo anders dan de andere avonden?

De christen antwoordt:

“Omdat Jezus als een slaaf gestorven is aan het kruis

en die schijnbare mislukking toch geen eindpunt was.

Vandaag is het feest om te gedenken

dat de Vader Jezus heeft opgewekt uit de dood.

Zijn verhaal gaat voort, zijn kracht blijft ons bezielen”.

Waarom is deze avond zo anders dan de andere avonden?

Een zinzoeker antwoordt:

“Omdat de winter voorbij is en de lente komt,

de bloemen ontluiken en de roep van de tortel klinkt over het land.

Vandaag is het feest om te gedenken

dat het leven en de liefde sterker zijn dan de dood”.

Wees allen welkom in deze meditatieve paaswake.

Met de vrouwen gaan wij op weg naar het lege graf.

Hoe staan wij daar dan? Met welke vragen?

In de stilte en de muziek, de liederen en de Schriftfragmenten van deze viering

gaan wij op zoek naar een bron van levend water,

naar een levenskracht die ons bevrijdt.

Lied: Gij wacht op ons (120)

Voorganger:

Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen.

Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen.

De mannen zeiden tegen hen:

'Waarom zoekt u de levende onder de doden?

Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt.

Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was...’ (Lc 24)

Fluitspel

Stilte

Lied: Vroeg in de morgen (62)

Vooranger:

Wat zoekt ge de Levende bij de doden? Herinnert u...

Lector:

Uit het boek Exodus:

De Heer zei tegen Mozes: 'Waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan, over droog land. (Ex 14,15-16)

Voorganger:

Vroeg in de morgen zijn zij gegaan...

de Israëlieten, weg van het slavenhuis, op weg naar de vrijheid.

Maar in plaats van een bron van levend water om bij te rusten,

vonden zij een zee die hun de weg versperde.

Vroeg in de morgen zijn zij gegaan...

de vrouwen, op weg naar het graf, de plek van de dood.

Maar de steen voor het graf was weggerold!

Er was een weg, dwars door de zee!

Die oude verhalen zeggen ons eigenlijk het volgende.

Wanneer je in je leven voor een zee van moeilijkheden komt te staan,

van welke aard ook – crisis, problemen, ziekte, ontgoocheling –,

wanneer je op een muur lijkt te botsen en de toekomst uitzichtloos is,

dan mag je de moed niet opgeven.

Dan moet je blijven vertrouwen dat er een weg zal zijn,

dwars door de hindernissen heen.

Dat het onmogelijke mogelijk wordt.

Dat de steen weggerold is.

Dat je door de zee kunt gaan.

Meditatieve pianomuziek

Stilte

Lied: Toen Israël uit Egypte trok (40)

Voorganger:

Wat zoekt ge de Levende bij de doden? Herinnert u...

Lector:

Uit het boek Jesaja:

Hierheen! Hier is water

voor ieder die dorst heeft.

Kom, ook al heb je geen geld.

Koop hier je voedsel en eet.

Kom, koop voedsel zonder geld,

koop melk en wijn zonder betaling.

Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,

je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?

Luister aandachtig naar mij,

en je zult ruimschoots te eten hebben

en genieten van een overvloedig maal.

Leen mij je oor en kom bij mij,

luister, en je zult leven.

Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,

als bevestiging van mijn liefde voor David.

(Js 55, 1-3)

Voorganger:

“Die rotsen verandert in bronnen en vijvers, stenen in water”,

zo zongen wij in Psalm 114, lied van de uittocht.

Water kan bedreigend zijn, een destructieve zee,

een tsunami die je overspoelt.

Maar er is ook het water van bronnen en vijvers,

water dat de diepste dorst lest, levengevend water.

Daarover hoorden we de profeet Jesaja:

“Hierheen! Hier is water voor ieder die dorst heeft.

Hier is voedsel dat verzadigt”.

Hij doelt daarmee op de boodschap die hij brengt,

op zijn woorden van troost voor het volk in ballingschap.

Zoek het niet waar het niet te vinden is, zegt de profeet,

hier zijn woorden ten leven, hier is een bron van levend water.

Aan welke bron laven wij ons?

Welk verhaal, welke herinnering, welke diepe overtuiging

is voor ons een bron van leven?

Pianomuziek

Voorganger:

Mag ik jullie uitnodigen om een kring te vormen voor brood en wijn.

Tafelgebed: Open uw hart (15)

Brood en wijn

Voorganger:

“Gij die van oudsher spreekt tot de mensen in vele talen,

in zichtbare en onzienlijke dingen…”

Zie ons hier staan in deze kring:

luisterend naar verhalen,

kijkend naar symbolen,

zoekend naar zin en inspiratie,

meedrijvend op liederen en muziek.

Zie ons hier staan:

verbonden

met onszelf,

met elkaar,

met alle zoekende mensen voor én na ons,

in vrees en hoop

Zie ons hier staan:

brood en wijn met elkaar delend;

zoekend naar brood

dat onze honger stilt,

naar wijn die onze geest verkwikt.

Doe ons verstaan

in dit klein teken

dat onze hoop niet tevergeefs is,

dat liefde sterker is dan de dood.

Collecte

Lied: Vroeg in de morgen (62)

Lector:

Uit het evangelie van Lucas:

Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: 'Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt'.

Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: de Mensen-zoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.' Toen herinnerden ze zich zijn woorden. Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was. (Lc.24, 1-12)

Fluitspel

Stilte

Voorganger:

Als bemoediging een tekst naar Marinus van den Berg:

Sta op

jij ontmoedigde,

jij verdrietige.

Verstik niet

in je wanhoop

in je verdriet.

Sta op

jij krachtige

jij vertrouwvolle

Richt je kracht,

je vertrouwen

op allen die

krachteloos zijn,

die zonder vertrouwen zijn.

Sta op:

Durf te geloven

in het nieuwe leven

in toekomst voor elke mens

in een nieuwe aarde

waar wij van elkaar houden

zoals wij zijn.

Sta op

en laat het Pasen worden

in ons leven.

Zegen

Mogen wij gezegend zijn met frisse moed

dat wij dwars door de zee kunnen gaan

Mogen wij gezegend zijn met volhardende zachtheid

die stenen wegrolt van onze harten

Mogen wij gezegend zijn met open aandacht

dat wij onze bron van leven vinden.

Deze viering werd voorbereid door Wim De Winter, Harry Harding, Linda Hermans, Rita Weynants en Anne Willocx.

De voorgangers waren Mieke Van Steelandt en Paul Kevers.

Muziek: Vleugelkoor onder leiding van Edwig Abrath, Pieter Campo (fluit) en Krissie De Waard (piano).

 

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

Oktober 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nieuw

 

Kijk naar Nieuws- Rondom de Vleugel

Inloggen