31.01.09 cyclus Saul.

toelichting gehouden door Jos Clymans

Geroepen zijn…

 

Het moet je maar overkomen. Niets vermoedend op pad gaan, op zoek naar een verloren gelopen kudde ezelinnen. Als eenvoudige jongeman toevallig het pad kruisen van een ziener, een profeet. En mogen horen ‘wat er in u schuilt’ en ‘wat God met u voorheeft’, dat je uitverkoren bent om de eerste koning van Israël te worden, met alle consequenties die dat met zich meebrengt. Uitverkoren. Geroepen door God. Toch wel een fantastisch verhaal. Met twee zinnen die bijzondere aandacht verdienen. Een eerste keer neemt Samuël Saul apart en fluistert hem toe: Ik zal u straks vertellen wat er in u schuilt. En een tweede keer vraagt hij Saul even te blijven staan omdat hij hem wil vertellen wat God met hem voorheeft.

 

In het laatste jaar van de humaniora was het in mijn tijd de gewoonte met de klas een paar dagen op bezinning te gaan. Op het einde van die retraite was er dan het spannende moment, waarop iedereen plechtig bekend maakte, wat hij wilde worden. Vier van de veertig voelden zich geroepen om priester te worden. Dokter, journalist, chemicus, boekhouder… niet kwaad… maar vier nieuwe roepingen, dat was viermaal bingo. Bingo voor de school en bingo voor de jezuïeten!

 

Spontaan ben ik roeping blijven associëren met de stem van God. En vele Bijbelverhalen illustreren hoe onweerstaanbaar die stem wel kan zijn. En afgezien van wat gemor en wat protest gaan de geroepenen meestal direct tot de actie over. Zonder er een karikatuur van te willen maken schets ik de vier stappen van de roeping van Abram om duidelijk te maken hoe mensen kunnen gegrepen worden om hun leven een andere wending te geven.

God roept: Abram, Abram!

Antwoord van Abram: Hier ben ik, Heer.

God zegt: Ga naar het land dat ik je zal wijzen.

En… Abram ging!

 

Of herinner u de roeping van de eerste leerlingen, Simon en Andreas, Jakobus en Johannes, die aan het vissen zijn. Jezus ziet hen bezig en zegt: Kom, volg mij. En terstond (!) lieten ze hun netten en hun boten in de steek en hun verwanten verbaasd achter en volgden Hem.

 

Wat bezielt mensen om ineens te kiezen voor een leven als ontwikkelingshelper? Wat bezielt iemand om leraar, verpleger of vader, moeder te worden? Wat gebeurt met mensen die ervoor kiezen getrouwd door het leven te gaan? Die plots een kind adopteren of zich vrijwillig gaan inzetten voor kansarmen, vluchtelingen of daklozen? Waarom wordt een kernfysicus plots wijnboer?

Welke stem hebben wij gehoord, toen wij belangrijke keuzes in ons leven maakten? Vaak heeft een leraar ons de weg gewezen of zijn we heel intens door een boek geraakt of is het ons blijkbaar gewoon overkomen, zoals het Saul is overkomen.

 

In alle gevallen werd er op ons een beroep gedaan – en dan herken je in dat woord de stam van roepen. En als mijn Saulmates mij niet hadden gevraagd de toelichting te schrijven, had ik dat waarschijnlijk niet gedaan. De filosoof Levinas zegt ergens: Er zijn momenten in mijn leven dat ik me realiseer dat van de naaste een dwingend appèl uitgaat – nog zo’n woord voor roepen. En dit appèl zegt: het leven van de ander gaat voor dat van mij. Ik word pas echt mens, aldus Levinas, door de concrete andere als mijn meerdere toe te laten in mijn leven, als iemand aan wie ik mij ten dienste stel. Ik word door de andere opgeroepen tot onvoorwaardelijke goedheid en antwoorden op die roep maakt mij relationeel rijker en in moreel opzicht ‘beter’.

 

Ik word pas echt mens… alsof ik nog niet echt was. Misschien herkennen we dit gevoel van on-af zijn? Want wie verlangt er niet naar volheid van leven? Wie verlangt er niet naar voor vol te worden aangezien? Wie wil niet ten volle bestaan en zinvol leven?

Hier botst mijn zichtbare alledaagse ik met mijn ware ik, de ik die ik in wezen ben. Als ik het stil maak en luister naar wat er in mij leeft, voel ik dat onweerstaanbaar verlangen te willen worden wie ik ben. Ik hoor een innerlijke stem die mij vertelt waar mijn hart ligt, mijn hartstochten, mijn talenten, waar ik heen wil, waar mijn bestemming ligt.

 

En gehoor geven aan die stem, daar kan ik voor kiezen. De weg gaan die bij me past, die voortkomt uit mijn eigen aard, die er zo maar vanzelfsprekend is, die ik niet hoef te kiezen maar alleen te volgen. Lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoeveel verleidingen staan er niet langs de weg? Hoe moeilijk moet het voor jonge mensen niet zijn te weerstaan aan de verlokkingen van consumptie, tomeloos vermaak, de terreur van de mode… er kost wat kost bij te horen, niet afgewezen te worden, door de buitenwereld bevestigd te worden. Ieder van ons kent deze gevoelens en voelt zich bij momenten erg eenzaam wanneer hij tegen de stroom in zijn eigen weg probeert te gaan. Status, eigenbelang, macht, profijt… leiden ons af van wat ons te doen staat. Koning Saul zal in het volgen van zijn roeping herhaaldelijk te kort schieten. Hij zal niet de juiste keuzes maken en daarvoor zichzelf straffen.

 

De juiste keuzes maken. Trouw zijn aan mijn innerlijke kern, aan mijn ware ik. Rosa Parks deed wat ze meende te moeten doen. Ze deed niet wat er van haar verwacht werd. Op een dag in 1955 weigerde zij, een tot dan toe onbekende Amerikaanse zwarte, te voldoen aan het bevel van een buschauffeur om haar zitplaats aan een blanke af te staan. Haar arrestatie vormde het begin van de geweldloze strijd voor de gelijke rechten van zwarten en blanken, onder leiding van Martin Luther King.

 

Trouw zijn aan mezelf. Zo groeit vertrouwen. Hoe meer ik luister naar mijn innerlijke stem en daaraan gehoor geef, hoe meer zelfvertrouwen ik krijg. En misschien groeit het besef dat deze kern iets goddelijks heeft. Ik verander, mijn omstandigheden veranderen, mijn lichaam verandert, maar de kern in mij blijft gelijk. En misschien groeit in ons het besef dat de ware ik van de mens samenvalt met datgene waartoe we van godswege geroepen zijn. Mijn ware identiteit en mijn roeping zijn met andere woorden identiek aan elkaar. Ik word slechts echt mezelf wanneer ik erin slaag mijn eigenlijke roeping te ontdekken.

En ik hoor opnieuw wat Samuël tegen Saul zegt en vermoed wat het voor mij kan betekenen. Samuël spreekt in Gods naam en zegt ons: Ik zal u vertellen wat er in u schuilt. En Ik zal u vertellen wat Ik met u voorheb.

 

Jos Clymans

31 januari 2009

 
 

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

Oktober 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nieuw

 

Kijk naar Nieuws- Rondom de Vleugel

Inloggen