03.01.09 Bevrijding en vrijheid

toelichting gehouden door Paul Eylenbosch Toelichting voor de viering van 03 januari 2009 over vrijheid en vrijplaats voor liturgie Waar hebben we het over als we spreken over vrijheid? Wat is de vrijheid van de kinderen Gods? Wat bedoelt Paulus als hij aan de Galaten schrijft dat ze tot de vrijheid zijn vrij gemaakt? Wat is een vrijplaats voor liturgie? Wat is mijn bedoeling met deze toelichting? Toen we aan de keukentafel bij Annemie en Lydia in de schemerige late herfstavonden deze cyclus voor bereidden, werden we telkens bedolven onder een vloed exegetische en filosofische leraarsdeskundigheid van Frans Beckers. Het was er leerzaam toeven. Wat moest eerst komen in onze trits? Van bevrijding naar vrijheid en van daaruit gastvrij? Gastvrijheid ervaren en vandaar de vrijheid nemen om te bevrijden? Vrijheid kon ook de kern zijn met twee passende betekenisvleugels er rond. Onze gesprekken cirkelden om het geheim van de vruchtbare omgang met de vreemde, de dialoog met de andere dan ik en met de totaal Andere met een hoofdletter. De ‘andere dan ikzelf ‘in zijn of haar andersheid laten en die andersheid zelfs bevorderen en tegelijkertijd voluit mezelf blijven, vergt een groot vertrouwen. Een vertrouwen dat wellicht als vrijheid kan bestempeld worden.  Het schept de omstandigheden voor waarachtige ontmoeting. Van zulke waarachtige ontmoeting die vrijheid teweeg brengt getuigt Paulus van Tarsus in al zijn brieven. Het is wat hem is overkomen op weg naar Damascus. In de groeiende christengemeenschap aldaar werd de vervolger Saulus door de geestelijke leider  Annanias begroet als een broeder. Deze broederlijke zorg heeft Paulus tot het besef gebracht dat hij, als vervolger van die volgelingen van Jezus, ongelijk had. Die Jezus in wiens naam deze man hem onbevangen tegemoet trad en zich zo gastvrij tegenover zijn potentiële vijand gedroeg, moest waarachtig een Messiaans gehalte hebben. Voortaan werd de orthodoxe Joodse leraar en Sanhedrinrechter een voorvechter van Jezus, de Christus. Hij is opnieuw door steden en streken getrokken om te preken en te onderrichten over Jezus en om brieven te schrijven. Het mag al een wonder heten dat de inhoud van deze brieven door de eeuwen heen bewaard zijn gebleven, zodat wij ze vandaag nog kunnen lezen. Het stukje dat we pas gelezen hebben, komt uit de brief  aan de Galaten of  Kelten, zoals ik bij Rik Hoet gelezen heb. Dit hoofdstuk 5  is de bron van de bisschopsspreuk van Paul Vandenberghe. Tot de vrijheid zijn we vrij gemaakt, zijn we geroepen. Verderop heeft Paulus het over leven uit de Geest en over de vruchten die dat brengen zal: liefde, vreugde en geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft, voegt hij er aan toe. Sterker nog, leven uit de Geest bevrijdt van de wet. De Joodse geboden en verboden zijn niet meer van toepassing voor de leden van een Christengemeente. Leven in het spoor van Jezus, Hem achterna, is waar het op aan komt. Op die manier leefden en leven Christenen in een vrijplaats tegenover de Joodse wet. Een vrijplaats is een wijkplaats, schuilplaats, een asiel. Historisch was het een plaats waar men vrij was voor gerechtelijke vervolging. Culemborg en Vianen waren vrijplaatsen, staat op blz. 3316 van mijn uitgave Van Dale ’s Goot woordenboek der Nederlandse taal.  Als ik ervoor pleit dat de pastorale dienst in de voorziening waar ik werk een vrijplaatsfunctie mag hebben, bedoel ik daarmee dat de inhoud van de gesprekken, die patiënten met pastores voeren, vertrouwelijk is en niet terecht komt in een of andere vorm van verslag.   Als de Vleugel  van zichzelf zegt een vrijplaats voor liturgie te zijn, versta ik daaronder dat de manier waarop hier liturgie gevierd wordt niet onderhevig is aan gebruikelijke kerkelijke beschikkingen van welke aard dan ook. Mensen die zoeken naar de kern van de dingen kunnen er bovendien op rekenen hier ruimte en een klankbord te vinden, belooft onze nieuwe folder stoer.. Wellicht is met klankbord hier een geïnteresseerd gehoor en gesprekspartners bedoeld en niet een soort houten hemel boven een spreekgestoelte om de klank te richten, noch de schuine planken bij de galmgaten in de klokkentoren. Ik wil op deze plek, hier en nu hopen dat we tijdens het nakende derde lustrumjaar elkaar uitdagen om deze belofte vrank en vrij gestalte te geven met een vrijheid die, aangepast aan onze tijd, zich kan meten met deze waartoe Paulus zijn tijdgenoten uitdaagde!  Paul Eylenbosch
 

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

Oktober 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nieuw

Inloggen