27..12.08 Bevrijding en vrijheid.

Toelichting gehouden door A. Castelein Toelichting ‘gastvrijheid’ 27.12.08 Ik wil iets vertellen hoe wij in het Onderweghuis gastvrijheid proberen te beleven.Gast-vrijheid, de gast ontvangen in alle vrijheid, met open houding zoals de gast is en mag zijn…mooi en waardevol, maar niet altijd zo eenvoudig.Gastvrouw zijn veronderstelt een onvoorwaardelijke openheid op de ander, opdat de andere zichzelf ten volle mag zijn met zijn of haar context, met zijn of haar bagage en soms is dat een hele rugzak vol. Openstaan voor het verhaal van de gast is tijd maken, indien de persoon het verlangt er zijn om het levensverhaal te beluisteren met open oor en oog. Soms komen mensen aan met een rugzak problemen en moeilijkheden die ze even mogen afzetten, en beetje bij beetje mogen ledigen op hun eigen moment. Vaak is het ook aandacht hebben voor het verhaal achter de woorden, voor véél stiltes, onwennigheid, aftasten van vertrouwen, groeien in openheid, en dan loslaten, véél loslaten. Van beide kanten loslaten: vooroordelen, etiketten, interpretaties, en een stuk van je eigen leven in de handen van iemand leggen. Sommige gasten komen even uitwaaien, genieten van de rust en de stilte, de genegenheid en de warmte die we hen toedragen. Ook daarvoor blijft het gevoel van vrij te zijn een belangrijk gegeven.Ward Bruyninckx zei: ‘het is een wonder gebeuren wanneer mensen elkaar ontmoeten’. Het is inderdaad een wonder gebeuren wanneer mensen die aanvankelijk vreemden waren voor elkaar, dichterbij mogen komen en delen in elkaars levenservaring. Het doet deugd te mogen ervaren dat in zo’n ontmoeting geen meerdere en mindere is, de gastvrouw ontvangt evenveel als de gast zelf door het geschonken vertrouwen van diegene die vertelt.In ons Onderweghuis mogen wij meerdere keren meemaken dat mensen vrijer worden, een stukje bevrijding beleven in het wederzijds geven en ontvangen.In onze visietekst staat dan ook: het Onderweghuis wil een open huis zijn dat in zijn eenvoud ruimte biedt en licht; dat geen cocooning beoogt, maar loyale ondersteuning; dat vrijmoedigheid en vertrouwen stimuleert; dat kwetsbaarheid en schaduwkanten met zorg omgeeft; dat plek van troost en bemoediging wil zijn; even een tweede thuis. Soms mag gast-vrijheid ook groeien naar gast-vriendschap zoals Benoit Standaert het uitdrukt, en dat kan mensen héél gelukkig maken.Wat we thuis in het klein proberen, gebeurt –mijns inziens- ook in onze Vleugelgemeenschap. De gastvrijheid die we hier willen beoefenen verruimt zich naar een steeds groter wordende waaier van mensen en overtuigingen: gelovigen en ongelovigen, christenen van allerlei slag, agnosten en andere zoekers, hetero’s en homo’s…Dat is héél boeiend. Zo zijn we immers afwisselend voor elkaar gast en gastheer/vrouw. Elkeen ontvangt de ander in zijn eigen ruimte van leven en denken. En wellicht is die wisselwerking héél belangrijk als ervaring. Want kan wie nooit gast is geweest wel een goede gastheer/vrouw zijn?Maar misschien hebben we nog te weinig aandacht voor wie af en toe naar de Vleugel komt; Het is immers niet eenvoudig aan te sluiten bij een groep van mensen die al veel gedeeld hebben met elkaar; Gastvrijheid heeft veel te maken met die vreemdeling, diegene die een beetje thuis wil komen en onzeker een weg zoekt, een plaats in de herberg.Mag het voor ons allen een gast-vrij jaar worden!
 

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

Oktober 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nieuw

Inloggen