08.12.08Taboes /oordelen

toelichting gehouden doorJoppy Schiltz

Vorige week hebben we ons dus bevrijd van alle vooroordelen. Vandaag maken we komaf met alle taboes. Zo simpel is dat. Gezegd ja, maar niet gedaan.

Natuurlijk niet. Integendeel, door er ons serieus mee bezig te houden, beseffen we maar wat dat allemaal betekent, ook voor onszelf. Dezelfde vorige zaterdag hadden Miette & ik nog een bijeenkomst met onze Solvijnsgemeenschap, waar wij over vooroordelen verderboomden. Het was verhelderend om vast te stellen hoe verduisterend het soms bleek. Maar troosten wij ons. Bleek immers ook dat zelfs Jezus zijn eigen weg van inzicht en bevrijding moest gaan.

Advent.

 

Ik weet niet of iedereen gemerkt had en merkt wat we hier vooraan op de kleine tafel uitgestald hebben. Die oude pijamavest verbeeldt een gevangenenplunje zoals miljoenen joden, zigeuners, homos en verzetsmensen ze droegen in de nazivernietigingskampen Ausschwitz, Buchenwald, Treblinka enz. Het stukje prikkeldraad verbeeldt hun opgeslotenheid. Afgesloten van vrijheid, van recht op leven omwille van de vooroordelen en taboes die op hen geladen werden. Worden, zullen worden.

Peter heeft ons vorige week op een indringende en kwetsbare wijze gesproken over een vooroordeel waarbij hijzelf bijzonder betrokken is.

Vandaag hoorden we als eerste lezing een eveneens indringende en kwetsbare getuigenis van Gerda over het taboe dat weegt op de psychiatrie, zoals zij ze zelf ervaren heeft.

Wij zijn hen beiden zeer erkentelijk voor hun bevrijdende eerlijkheid en moed.

Advent.

 

Over Jezus lazen we in de 2e lezing dat sterk verhaal hoe Hij niet aarzelt om op Sabbat Zijn leerlingen aren te laten plukken om hun honger te stillen, en die man met zijn verschrompelde hand te genezen. Niettegenstaande de groeiende weerstand tegen Zijn optreden gaat Hij hier een eerste ernstig conflict met de farizeeën niet uit de weg. Hij verdedigt zich met argumenten waarbij hij verwijst naar David en naar de tempelpriesters. Jezus neemt het uitdrukkelijk op vóór het leven, tégen de strakke en dorre letterlijkheid van voorschriften. Wat echter in de oren van de farizeeën als een bijzonder aanmatigende provocatie moet geklonken hebben, zijn wel Zijn uitspraken dat “hier méér is dan de tempel” en vooral Zijn bevestiging “dat Hij de Heer is van de Sabbat”.

Hier tilt Jezus de 2 sabbatincidenten op een hoger niveau, het ware niveau van zijn zending n.l. bevrijding en gerechtigheid.

Advent.

 

Heer van de Sabbat. Wat wil dit eigenlijk zeggen?

De eeuwenlange zinzoekers in de Bijbel hebben bevonden dat momenten van rust in hun leven plaats moesten krijgen. Tijd voor rust, voor bezinning, voor zegening, voor mekaar, voor relatie. Vanuit de drukte van het bestaan, zelfs vanuit het gevecht om het leven, zelfs om óverleving, voelden ze een onweerstaanbare drang om het essentiële niet uit het oog te verliezen, om onszelf en mekaar te vrijwaren, om onze relaties te cultiveren. Tijd voor onszelf en dus voor een God die ze JAHWE noemden. Met die God was Jezus een relatie aan het opbouwen die zo intens werd dat hij Hem Vader is gaan noemen, een relatie van vertrouwen en van vrijheid, die hij ook cultiveert in de Bijbelse rust van de Sabbat. Sjavat betekent immers ‘ophouden’ en ook ‘opnieuw ademen’.

Maar in de verhalen hier bij Matteüs, zoals bij talloze andere gelegenheden en zoals ze verhaald worden her en der door de verschillende schrijvers van de eerste herinneringen aan hun zo geliefde en onvergetelijke Leraar en Rabbi, wil Jezus ons behoeden voor verstarring en voor het vastrijden. Opdat wijze, eeuwenoude aanbevelingen geen stroeve en starre wetten en taboes worden. Ik lees hieruit dat Jezus ons en dus mij leert onderscheid maken, prioriteiten stellen, afwegen, ons geweten vormen. Hij moedigt mij aan mijn leven in handen te nemen, mezelf vrij maken, onszelf en mekaar, het goddelijke in ons naar boven te halen en mens te worden naar Gods beeld. Dat ik de Ene, de Eeuwige, de Ultieme Werkelijkheid in mijzelf ruimte geef en laat worden tót mijzelf.

Door deze en gelijkaardige gevallen wil Jezus o.a. aantonen dat gerechtigheid voorrang krijgt op alle voorschriften en wetten. Gerechtigheid en de mens gaat boven alles.

Advent.

 

Op naar Kerstmis, onze menswording in Jezus. Hem achterna.

Zo zou ik het wensen, dat we moed vinden en geloof en hoop.

 

 

Joppy Schiltz

 

 

Voorbeden.

 

Laten we moed vatten

om de tocht naar ons eigen binnenste

en naar elkaar

te ondernemen en blijven te gaan

en het Licht vinden.

Advent

 

Laten we geloof vatten

dat we onszelf kunnen blijven veranderen

en zo de wereld,

vooroordelen en taboes

wegfilteren uit onszelf

steeds opnieuw

en de Kracht vinden.

Advent.

 

Laten we hoop vatten

op bevrijding en gerechtigheid

op menswording

van allen

in alle tijden

Ultieme Werkelijkheid.

Advent

 
 

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

September 2018
M D W D V Z Z
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Nieuw

 

Kijk naar Nieuws- Rondom de Vleugel

Inloggen