27.10.07 : Hildegard Van bingen

toelichting gehouden door Josée Rombouts  

Hildegard  is in haar tijd getuige van een nieuwe mentaliteit, het vroegere feodale denken in vaste groepen, o.a; de strijders, de graven, de baronnen…de monialen of bidders … en de rest waren de boeren…werd in vraag gesteld , in aanvang bij de monialen van die tijd.

Er groeit een ongenoegen rond die statische opstelling.

En Hildegard één van de eersten brengt hierin op een zeer persoonlijke manier een verandering, zij geeft antwoord op de vraag naar een subjectieve Godservaring vanuit een zeer persoonlijke beleving, daar getuigen haar geschriften van, haar muziek, haar kijken naar de mens als heel, als lichaam en ziel.

Het voeden van de ziel en van het lichaam is duidelijk verbonden. Zij zet niets apart, alles is verbonden.

In die tijd wordt ook voor het eerst een handtekening gezet .

Mensen waren ook zeer symbolisch, er was een verwijzing naar, zij waren drager van een geheim en daardoor ook zeer verbonden met elkaar.

Een vlag verbindt een volk, ook God en mens worden ervaren als een verbond…er groeit een geweldig optimisme, de mens is in staat God te ervaren….later in de 14e eeuw werd dit allemaal weer teruggeschroefd en de mens terug als een zondig iemand gemerkt…

Het vrouwelijke verdween weer naar de achtergrond, het mannelijke overheerst weer.

 

In haar klooster probeert zij die Godservaring in een vorm te brengen… zij spreekt dan over de schaduw van het levende licht. Verstand en gevoel komen samen, mensen worden weer met elkaar verbonden, de mens is niet eenzaam meer…

Bij Hildegard ontdekken we ook een schoonheid die eeuwen kan trotseren, zo’n schoonheid is gestoeld op waarheid , we vinden  die in haar muziek, haar visioenen, haar wijsheid en geschriften.

Schoonheid ontdekken geeft een gevoel van eenheid, van volheid, het verheft ons boven het dagdagelijkse leven, het geeft ons innerlijke kracht.

 

Hildegard heeft ook een mooie naam voor de groeikracht in een mens zij noemt dat groenkracht of nog viriditas, zinnebeeld van alles wat vitaal en vruchtbaar is. DE mens is een boom die zijn sappen uit de aarde haalt en zijn gedachten zijn bladeren aan de takken.

Ik wil nu een mooi stukje lezen dat vertaald is door Mia De Walsche…

Groenkracht als de zon

“O edel groen, gij wortelt in de zon,

gij licht op in de stralende klaarte,

in de kring die geen aards verstand begrijpt.

Gij wordt omarmd door de armen van Gods geheimen.

Gij vonkt als morgenrood en vlamt op als de gloed van de zon;”(tekst reis KAV oktober 2005)

 

Groenkracht of de groeizaamheid is een natuurbegrip bij de kerkvaders, waarschijnlijk kende Hildegard dit begrip, en heeft zij dit zeker bestudeerd, dit begrip heeft te maken met onze oorsprong, onze arche…

De mens was oorspronkelijk geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, maar onze natuur werd verwrongen…door de zondeval, de mens moet zich bekeren … God is als mens onder ons komen wonen in Jezus, en door ons te verbinden met Jezus, krijgen wij terug onze oorspronkelijkheid…

Groeizaamheid naar vergoddelijking, daar zijn wij voor geschapen … groeien naar ons ware zelf… dan zijn we een bevestiging van de schepping, het zegel .

Alles heeft met alles te maken…de ziel moet naar boven komen.

Hildegard ziet groeizaamheid in de natuur, in de liefde van mens tot mens, in de liefde van man en vrouw en zij gaat daar ook voor staan.

 

Zij schrijft brieven naar de groten der aarde en durft te zeggen waar het op aankomt…

In de middeleeuwen was het lichaam een bron van bekoring en gevoelens waren verdacht, maar vanaf de twaalfde eeuw komt  daar een soort ontdooing waar Hildegard aan deelneemt, er wordt weer gelachen, de gevoelens mogen er zijn, maar ook daar komt weer spoedig een eind aan. Vanaf de dertiende eeuw komt het lichaam terug onder druk te staan en huist de goede God in de Geest en de kwade in het lichaam.

 

Hildegard van Bingen een bizondere vrouw, misschien kunnen haar geschriften, haar muziek, haar wijsheid nu in onze verbrokkelde tijd wortels krijgen en ons helpen onze weg te gaan.

Heiligen , wijze mensen, mystiekers ze zijn ons gegeven als iconen, als stralen van God.

 

Tot slot wil ik nog een stukje van Hildegard lezen over :

 

De ziel

De ziel is als een wind die over kruiden waait,

en als dauw die op gewassen druppelt,

en als regenlucht, die doet groeien.

Laat ook zo uit de mens welwillendheid stromen

op allen die een heimwee in zich dragen.

Laat hem een verkwikkende bries zijn die de

ongelukkigen helpt,

een dauw die de verlatenen troost,

en regenlucht, die afgematten opricht.

Laat hem met zijn leer verzadigen wie honger heeft,

doordat hij hen zijn ziel schenkt.                    ( tekst KVA reis naar Bingen van 2005)

 

 

 

                                                                                      Josée Rombouts 

 

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

Oktober 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nieuw

Inloggen