12.01.08 Samenleven met andee culturen

toelichting gehouden door Birgit Kennis enCorinne Schauwe

Mensen ontmoeten elkaar.  Bergen niet.

 

Mijn naam is Brigit Kennis en naast mij staat Corinne Schrauwen.  We zijn allebei vrijwillig actief in KAV Kleur-rijk. Maar eerst moeten we wel bekennen dat we niet gewoon zijn om voor zo een bijzonder publiek te spreken.  Als we over KAV Kleur-rijk of over bi-culturele relaties moeten spreken zijn we meestal niet te stoppen.  Het was voor ons ook een nieuwe invalshoek om naar ons leven te kijken.

 

We hebben dan ook vanuit onze kleur-rijke vrouwelijke bril gekeken naar de twee lezingen.  De teksten zijn voor ons zeer herkenbaar omdat we elke dag op stap moeten gaan naar de andere.  We hebben vanuit deze bril een aantal elementen in de kijker gezet.

 1 : als de ene zich voor een hoge berg houdt en de andere ook, dan kunnen ze elkaar niet ontmoeten. 

We merken dat vrouwen die een bi-culturele relatie aangaan een open blik hebben en meestal sterke en zelfstandige vrouwen zijn.  Je moet eerst durven kijken naar anderen vooraleer je een stap kunt zetten weg van je berg.  

We merken dat veel mensen nog schrik hebben om in contact te komen met andere culturen.  Het vreemde blijft vreemd zolang je niet iemand tegemoet gaat. 

Maar het blijft belangrijk om bij een ontmoeting je zelf niet als een hoge berg op te stellen maar als een eenvoudig mens.  Zo is er openheid vanaf het begin.

                 

                  Een zoektochtBij de geboorte van onze dochter  kregen we een klap.  Ze werd geboren met een fysieke handicap.  We hadden beide verdriet maar ons verwerkingproces liep volledig uit elkaar.  We gingen steeds samen naar verschillende dokters, maar de consultaties verliepen in het Frans. Hij benadrukte overal dat het zeker niet uit zijn familie kwam. Maar het is helemaal niet erfelijk. Dus uit de mijne ook niet. Dat kwetste me en ik begreep het ook niet Ik zocht verklaringen in de medische wetenschap.Hij bleef hopen op een mirakel. Hij bleef zoeken naar een antwoord: waarom overkomt ons dit, heb ik of mijn vrouw iets verkeerds gedaan, hebben mijn voorouders iets verkeerds gedaan, een straf van God,.... Ik ben dan op zoek gegaan  naar antwoorden om zijn reactie beter te kunnen begrijpenIk ben ten rade gegaan bij een Afrikaanse huisarts die een praktijk had in Antwerpen.  Als kind heeft zij polio gehad.  Zij heeft me veel ondersteuning gegeven.  Zij kon me inzicht geven in zijn denken.  Ze kon mee verklaringen zoeken voor zijn gedrag.  Ik leerde daardoor zijn gedrag beter te interpreteren en niet alles zo persoonlijk te nemen. Door hem beter te leren kennen, heb ik mijn verdriet ook beter kunnen plaatsen.  2 : Rabbi Jehoeda zegt “nu is de zin duidelijk uit het Boek der Spreuken” 

Door weg te stappen van je berg en naar de andere te gaan ontdek je de andere maar ontdek je vooral ook jezelf.  Door de ontmoeting met de andere cultuur word je eigen doen en laten in vraag gesteld.  Zaken die zo normaal lijken, moet je verklaren, moet je duidelijk maken voor je partner.  Dit kan gaan van kleine zaken zoals “waarom leggen jullie bloemen op een graf ?” tot zaken die te maken hebben met de opvoeding van je kinderen of hoe je omgaat met geld.

 

We merken wel dat als er in een relatie nog geen kinderen zijn, het gemakkelijker blijft om je eigen cultuur te bevragen.  Maar op het moment dat er kinderen betrokken zijn wordt het veel moeilijker.  Vrouwen vertellen ons dat de verschillen ook scherper worden en dat er nu een partij bijgekomen is waarvoor je wilt opkomen.  Op dat moment moet je heel bewust omgaan met je eigen ik en je eigen cultuur.  Hoe ben ik zelf opgevoed, welke elementen blijven bij mij doorspelen, wat is voor te nemen of te laten, wat is voor mij minder belangrijk, ....Je moet naar je zelf kijken en je zelf herontdekken om zo in dialoog te kunnen gaan met de andere. 

 

Als je dit kunt, naar jezelf kijken door de ogen van de andere, dan is je leven veel rijker geworden.  Je kunt zaken beter plaatsen, je kunt ook de dingen relativeren.

 Op vankantie in TurkijeOnze zoon van anderhalf jaar bezocht voor de tweede keer Turkije. Ik leerde er een nieuw aspect van Turkse mensen bij, namelijk hun ongedwongen houding om met kinderen om te gaan, voor mij soms ‘op het randje’.  “Masallah!” roepen ze uit als ze zijn schattige snoet zien en knijpen hard in zijn kaken en duwen tegen zijn buik. “Ho, rustig!” denkt deze voorzichtige moeder. Mijn zoon heeft veel in het water geploeterd maar het wordt te fris en ik loop met hem in zijn laatste droge T-shirt op het strand. Een jong Turks koppel neemt hem over van mij en draagt hem tot in het water. “Genoeg!” roep ik, maar ze stappen dieper. “Mevrouw, genoeg!” roep ik nog luider en haal mijn zoontje weg. “Mijn kind!” denk ik.  Baby’s worden in Turkije in mijn ogen niet in slaap gewiegd, maar in alle richtingen geschud. “Hun nek!” zegt mijn Kind en Gezin-raadgevingen reflex.   3. : hij klom van de wagen en liep hem tegemoet 

Wilt men komen tot een ontmoeting moeten de beide partners zich wel verplaatsen.  Het is niet goed als maar één persoon vanuit zijn veilig nest/berg naar de andere moet gaan. 

 

We beseffen meer en meer dat we Vlaamse vrouwen zijn met ons eigen verleden. Dat is goed want Vlamingen zijn mensen die eigenlijk zeer openstaan voor andere culturen.  We zijn curieus, we willen weten hoe de anderen eten klaarmaken, wat ze doen met de feestdagen, ...

We proberen onze deur te openen. 

Onze geschiedenis is een ook geschiedenis van overheersing door andere culturen.  Maar we namen telkens het beste over en probeerden daarna sterker door te gaan.

  

Onze vrouwen zijn steeds op zoek, willen een evenwicht vinden tussen hun eigen cultuur en die van hun partner.  Onze partners willen dit ook wel, maar als de relatie geformaliseerd is merken we bij verschillende koppels dat het na een tijdje een éénrichtingsverkeer wordt.   Er moet telkens gezocht worden naar een balans, waarbij iedereen soms wel eens water bij de wijn moet doen.  Echter vertelt ons de realiteit dat veel vrouwen water bij hun wijn blijven doen.  En dit is niet houdbaar.  Het aantal echtscheidingen bij bi-culturele koppels ligt hoger dan bij niet bi-culturele koppels.

En ik heb heimwee naar mijn witte Turkse marine-uniform, naar mijn ploegmaten, naar mijn werkkamer midden op de zee, naar de glinstering van rangtekenen, naar de dagen van zekerheid en werk.  Ik heb heimwee naar de woning waar ik het laatst heb gewoond in Istanbul. Naar mijn buren, oom Mustafa en tante Arife, naar de momenten van het gezellig praatje in de tuin, genietend van een kopje thee. Ik heb heimwee naar mijn land, en hoe. Is het vuur dat binnen in mij brandt, is het een speer geplant in mijn borst die zoveel pijn geeft, is het de broer van de dood of is het de werkelijkheid zelf? Voor mij is wat ik diep van binnen voel, waarvoor ik in het geheim tranen laat en het laatste punt waar ik mijn hoop heb gelaten, de heimwee naar mijn land.  Ik heb mijn land verloren, achtergelaten met de pijn, het verlangen en de tranen 4 : een weg met scherpe kronkels en rotsblokken 

Een aantal jaren geleden heeft Multicultureel Kerkwerk een onderzoek gedaan bij bi-culturele koppels.  Eén van de resultaten was dat zij zich niet veel anders voelen dan gewone koppels.  Wel werd gezegd dat door de ouders, de vriendenkring, op het werk, ...  anders naar hen werd gekeken.  

Het klopt dat bi-culturele relaties niet veel anders zijn.  De bochten of rotsblokken die elk koppel op hun weg tegen komen zijn echter bij een bi-culturele relatie scherper of hoger.

Dit komt omdat je verplicht bent om ook op zoek te gaan naar je eigen identiteit, open te staan voor anderen en telkens op zoek te gaan naar een mooi evenwicht tussen beiden.  Dit evenwicht  zoeken is ontzettend belangrijk voor beide partners.  Als één van de partners zich niet erkend weet in zijn identiteit, voelt hij of zij zich buitengesloten, niet begrepen, kortom in een hoek geplaatst.  En als je iemand in een hoek duwt, duw je hem of haar verder in een soort vorm van extremisme. 

 

Religie is een onderwerp dat bijna niet ter sprake komt tijdens onze ontmoetingen.  We kennen van veel vrouwen eerder hun finaciële situatie, de problemen met kinderen, vooraleer we weten welk geloof haar partner heeft.

Maar als er problemen zijn, vertellen deze vrouwen ons dat de partner stukje bij stukje begint te grijpen naar houvasten uit zijn geloof.  Het begint met kleine symbolische zaken maar eindigt soms zeer extreem.  Wij vinden het onze taak als organisatie om vrouwen dit proces duidelijk te maken en hen inzichten te geven.  Door inzicht te krijgen in jezelf en de andere zet je reeds de eerste stap.  Dan moeten ze zelf de keuze maken of ze willen investeren om de viscieuse cirkel te doorbreken.

 

Het zijn vooral Vlaamse vrouwen die dit meemaken.  Vlaamse mannen die een relatie hebben met een buitenlandse vrouwen hebben minder dit probleem.  De buitenlandse vrouw krijgt meestal hier een betere positie dan in haar eigen land. 

 

Onze mannen/partners moeten meestal werk doen waarvoor ze niet geleerd hebben, discriminatie op de werkvloer, op straat, minder loon hebben dan hun Vlaamse vrouw, ... het zijn allemaal elementen waarmee ze het zeer moeilijk krijgen om sterk in hun schoenen te staan en op te komen voor zichzelf.

 

Maar als je rondom kijkt, zie je automatisch dat wat wij meemaken in ons kleine gezinnetje, ook in onze maatschappij aan het gebeuren is.  Bepaalde minderheden voelen zich meer en meer in een hoek gedreven en gaan nu teruggrijpen naar zaken die ze eigenlijk een tijdje geleden al hadden losgelaten.  Erkenning van hun identiteit (en niet strijden tegen hun identiteit) zal hen de kracht geven om ook van hun berg terug te komen.  

 

We zijn er daarom ook van overtuigd dat de ervaringen die we meemaken en die we mogen beluisteren ons veel kunnen leren om een verdraagzamere wereld te creëren.  We noemen onszelf soms een testbatterij voor de grote wereld. 

Daarom vinden we het belangrijk om te kunnen getuigen waar we ook gevraagd worden.

We willen jullie dan ook bedanken voor deze kans.

 

 

Brigit Kennis

Corinne Schrauwen

12 januari 2008

KAV Kleur-rijk

 
 

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

Oktober 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nieuw

Inloggen