29.12.07 Familie relaties

Toelichting gehouden door Mieke van Steelandt en dochter

TOELICHTING MOEDER / DOCHTER

29 december ’07

Zoals Maria over alles wat er gebeurde bij de geboorte van haar kind nadacht, zo ben ik de voorbije weken ook in gedachten bezig geweest met mijn moeder zijn. Ik wil mijn reflecties niet alleen in mijn hart bewaren, maar graag met jullie delen. Natuurlijk is het mijn eigen, specifieke kijk, mijn persoonlijke ervaring als moeder, met mijn concrete dochters…

Ik wil dit doen aan de hand van de 6 letters van het woord MOEDER.

De M staat voor mens-worden :

Voor mij heeft mijn moederschap in de eerste plaats te maken met het doorgeven van het leven aan een volgende generatie. Ik voel me daardoor opgenomen in een lange geschiedenis. Van generatie op generatie hebben we als moeder het voorrecht om leven in ons te dragen en ook geboren te laten worden. Maar nog meer dan het doorgeven van het biologische leven, vind ik het doorgeven van geloof en vertrouwen in het leven essentieel.

Doorgeven dat het de moeite waard is om hier op onze aardbol een tijd te mogen verblijven.

Ik vind dat wezenlijk, maar tegelijkertijd één van de moeilijkste zaken.

Dit ervaar ik vooral als er pijnlijke gebeurtenissen plaatsvinden in vrienden- of familiekring, die ons door elkaar schudden. Maar evenzeer wanneer ons vertrouwen geschokt wordt door onrustwekkende berichten op wereldvlak.

Op zo’n momenten voel ik mij als moeder verantwoordelijk om niet te vervallen in negativisme, om het geloof in de toekomst niet kwijt te geraken. Dat tracht ik te doen door te spreken over wat er gebeurt. Maar ook door zelf van het leven te blijven houden.


De O staat voor Ouders

Ik sta er niet alleen voor. Ik vind het een enorme steun dat je als ouderpaar het leven en het vertrouwen in het leven kunt doorgeven aan je kinderen. Samen schenk je hen het leven, en samen tracht je zo goed mogelijke condities te creëren zodat ze kunnen uitgroeien tot eigen persoontjes.

Maar met het woord ‘ouders’, wil ik ook nog een ander facet in beeld brengen : ik vind het belangrijk dat mijn dochters meer in mij zien dan hun moeder. Ik ben ook partner. En dat vind ik even belangrijk om bij te brengen. Ik moet hierbij terugdenken aan een uitspraak van onze Ruth toen ze een jaar of 9 was. We hebben van in het begin van ons huwelijk de gewoonte gehad om één weekend per jaar er met ons tweeën op uit te trekken. De kinderen gingen dan elders op logement. Na het weekend gingen we hen halen en we reden samen in de auto naar huis : Ruth voelde toch wel sterk aan dat wij dat weekendje samen echt nodig hadden. Ze vroeg heel spontaan van op de achterbank : “kunt ge ons nu weer aan?”

De E staat voor Eigenwaarde

Mijn moeder zijn heeft zeker een positieve invloed op mijn gevoel van eigenwaarde. Ik ben een trotse moeder die fier is op haar opgroeiende kinderen. Ik vind het moederschap een schitterende manier om mezelf te ontplooien. Weliswaar naast andere rollen die ik vervul, zoals partner, pastor, vriendin, …

Mijn kinderen dagen me telkens weer uit om het beste van mezelf te geven. Ook al lukt dit verre van altijd.

Maar ook dat moet kunnen binnen een relatie moeder-dochter :

ik moet niet perfect zijn,

ik mag ook fouten maken,

we kunnen er allebei uit leren.


De D staat voor Dankbaarheid

Mijn moederschap stemt mij regelmatig dankbaar. Ik besef dat onze kinderen een essentieel deel zijn van de zingeving in mijn eigen leven.

Ze geven me een doel om voor te leven.

Ze houden me jong.

Ze geven me ook veel. Vooral liefde.

Ze doen mij ook stilstaan bij het mysterie van het leven. Die ervaring had ik niet enkel bij hun geboorte, maar ook nu ze groter worden overvalt dit gevoel mij regelmatig. Is het niet wonderbaarlijk dat zo’n klein weerloos mensje kan uitgroeien tot een volwassen persoon… Of dat lukt heb ik als mens niet helemaal in de hand… Ik kan enkel de goede condities creëren.

Dit alles vervult mij met grote dankbaarheid : mijn dochters zijn een zegen op mijn levensweg.

De E staat voor de Eigenheid van ieder kind

Ik heb het geluk van drie kinderen gekregen te hebben .

Ook al zijn ze eigen vlees en bloed,

en zijn ze alledrie ook nog van hetzelfde geslacht,

toch zijn ze alledrie zo verschillend.

Hun eigen aard daagt mij uit om hen te respecteren in hun eigenheid.

Ze hebben niet alleen hun eigen karakter.

Ze maken mij ook steeds weer duidelijk dat ze het recht hebben om hun eigen weg te zoeken en te gaan. Met vallen en opstaan.

Ze leren mij elke dag de les dat mensen heel verschillend zijn. Dat de ene nood heeft om te praten over wat haar overkomt, en dat de andere dat liever niet met woorden doet.

De band die ze met mij hebben is daardoor ook heel verschillend.


Tenslotte de R, die staat voor Rijkdom

Onze kinderen zijn voor mij het meest kostbare dat er is. Dit klinkt misschien cliché, maar toch ervaar ik het zo. Niet dat ik mezelf verengd wil zien tot mijn moederrol. Want bij mijn moeder zijn zitten heel wat minder leuke zaken, zoals de was en de plas.

De rijkdom zit voor mij op een heel ander niveau : Ik vernoemde al de liefde die ik van hen mag ontvangen en hun eigenheid. Voor mij zit de rijkdom ook in de invloed die ze hebben op mijn eigen gedachten en gevoelswereld. Zo heeft de wijze waarop mijn dochters kijken naar hun oma, mijn eigen moeder, mij een nieuw inzicht gegeven in mijn relatie met mijn moeder vroeger en nu. Ik ben veel milder geworden, veel begripsvoller. Ik kan pas nu begrijpen dat mijn eigen moeder soms ‘afgezien heeft met mij”. Zo geven mijn dochters mij kansen om zelf te groeien in mijn eigen relatie tot mijn moeder.

Dit waren de zes woorden die voor mij belangrijk zijn in de beleving van mijn moederschap :

Mens-worden

Ouders

Eigenwaarde,

Dankbaarheid,

Eigenheid en

Rijkdom

Ik geef nu graag het woord aan onze oudste dochter Ruth, want die heeft ook wat te vertellen, over de andere kant van de medaille…

Mieke van Steelandt

Toen mama mij vroeg of ik wilde meewerken aan een viering over moeders en dochters, zei ik meteen volmondig ja. Het leek me een boeiend thema waar ik wel iets over te zeggen heb. Maar toen ik er dieper over begon na te denken, besefte ik dat “dochter zijn van” doorgaans heel evident lijkt, iets waar je zelden bewust bij stilstaat. Tijd om daar verandering in te brengen dus!

Wat zo speciaal is aan de relatie met mama, is dat ze blijk geeft van een onvoorwaardelijke liefde en aanvaarding. Bij je mama heb je niet het gevoel dat je er perfect moet uitzien, dat je je best moet doen om goed over te komen enzovoorts. Zij heeft je zien opgroeien, heeft veel van je overwinningen en tegenslagen meegemaakt. Het heeft geen zin om een masker op te zetten, want zij kent je toch door en door. Het doet deugd om na een week studeren in Leuven thuis te komen en daar volledig mezelf te kunnen zijn. Niet zelden komt het voor dat we met z’n allen luid meekwelend met één of andere kinder-hit onnozel staan te dansen door het huis. Dingen die ik niet snel zou doen als er niet-gezinsleden bij zijn! ‘Mama’ is voor mij dus onlosmakelijk verbonden met ‘thuis’, de plaats waar je bent opgegroeid en waar je aanvaard wordt zoals je bent.

Naarmate ik ouder word, merk ik ook steeds meer hoeveel ik op mama lijk. Nu pas, want als kind ben je je daar niet van bewust en als puber wil je het absoluut niet weten. Toen ik psychologie ging studeren, werden de gelijkenissen tussen ons echter zeer duidelijk. Dat ik uiterlijk op mama lijk, had iedereen wel al gezien, maar ook qua interesseveld liggen we merkwaardig dicht bij elkaar. We lezen dezelfde boeken en artikels, horen dezelfde muziek graag – of gedeeltelijk toch – en hebben vooral een zelfde doel voor ogen in het leven: iets kunnen betekenen voor mensen die minder geluk hebben dan wij.

Vaak wordt er thuis gezegd dat mijn twee zussen vooral wetenschappelijk en wiskundig begaafd zijn – terwijl ik eerder “emotioneel intelligent” ben, iets wat ik ongetwijfeld van mama heb meegekregen!

Ook word ik mij de laatste jaren steeds meer bewust van de waarden die ik heb meegekregen van mama en papa. Weliswaar christelijke waarden, en hoewel ik niet zo sterk met geloven bezig ben, toch heel zinvolle waarden die ik probeer toe te passen in mijn dagelijks leven.

Mama is heel sterk bezig met zingeving – in haar job, maar ook in haar vrije tijd door te lezen en cursussen te volgen. Ik heb het gevoel dat ik mij nu nog niet echt in die reflexieve fase van het leven bevind, maar besef toch al dat het betekenisvol en zuiverend kan zijn om daarmee bezig te zijn. Ook voel ik dat ik die aanleg wel in mij heb – dat kan misschien mijn interesse voor licht verteerbare filosofische boeken verklaren!

Tot slot: als psychologe in spe ben ik me er heel erg van bewust hoe belangrijk een goede thuissituatie en een positieve relatie met je ouders is. Het is mij wel duidelijk dat ik op dat vlak met mijn gat in de boter ben gevallen! Hopelijk blijft die relatie de komende jaren in dezelfde richting evolueren en kunnen we nog veel voor elkaar betekenen en van elkaar leren!

 


Voorbeden

Brengen we in de kring van onze aandacht :

Alle ouders

dat zij hun kinderen met liefde omringen,

dat zij geloof in het leven trachten door te geven.

Brengen we in de kring van onze aandacht :

Alle mensen bij wie de kinderwens niet vervuld werd.

Dat zij een vruchtbare wijze vinden om zichzelf te ontplooien.

Brengen we in de kring van onze aandacht :

Alle kinderen

die opgroeien in een warm nest

Dat zij hoopvol de toekomst tegemoet zien.

Brengen we in de kring van onze aandacht :

Alle kinderen

die warmte moeten ontberen

Dat zij mensen ontmoeten die de hoop in hen aanwakkeren.