2016.12.24 Kerstviering

mijmeringen werden gehouden door Willi, Marianne en Annemarie

Een engel … wat is dat?


Ja, wat is dat, een engel? We gaan naar enkele mijmeringen luisteren.

Mijmering 1  Willi
In het kerstverhaal wordt Jozef door een engel op pad gestuurd naar Egypte en ook terug. Dat bracht me aan het denken over de ervaringen  van pelgrims en van mezelf op de weg naar Compostela.

Talloos zijn de getuigenissen van pelgrims die op een cruciaal moment van hun tocht iemand ontmoeten of iets tegenkomen dat hen verder helpt. Dan duikt er een medestander op die woorden van bemoediging of die kracht geeft om verder te gaan.  De juiste persoon op de juiste plaats. Op dat moment wordt duidelijk hoe mensen een geschenk kunnen zijn voor elkaar. Voor de pelgrim is het mogelijk die geschenk te herkennen als goddelijke genade.

In de Bijbel zendt God boodschappers –engelen -  om mensen te ondersteunen op het pad dat ze af te leggen hebben.

 

Ook ik heb talloze keren de vreugde mogen kennen om hulp te krijgen. Toen ik op een druilerige zondagmorgen al uren had gelopen zonder iemand te zien, versperden plots drie grote, zwarte honden mijn weg. Ze waren ontsnapt uit een Hell Angels-clubhuis. Precies op dat moment kwam een camionnetje aangepuft dat me 100 meter meevoerde.

Zo’n gebeurtenis vindt op een pelgrimstocht niet eenmaal maar keer op keer plaats. Dat geeft je het gevoel beschermd te zijn. Een pelgrim is nooit alleen.

Mijmering 2 Marianne

Engelen? Daar doen wij zo niet aan, fluistert de Hollandse protestant in mij.

Ja, af en toe is er in de bijbel sprake van een engel.

Maar dat komt gewoon van het Griekse woord voor boodschapper.

Een engel was dus een soort verpersoonlijking

van een boodschap van God aan de mensen.

Meer moet je daar niet achter zoeken.

Maar een ander stuk van mij

praat met mensen met katholieke roots en die kunnen heel enthousiast worden over engelen.

En ik laat me de betekenis van engelen in de antroposofie uitleggen.

En ik ontdek dat afbeeldingen van wezens met vleugels al 7000 jaar geleden voorkwamen in de Sumerische cultuur.

En ik lees dat engelen een grote rol spelen in islamitische en Afrikaanse culturen ...

En ja, daar sta ik dan.

Met mijn protestantse nuchterheid

verwonderd luisterend  naar al die verhalen en belevingen.

‘Hoe knoop ik dat aan mekaar?’ liep ik me een tijd af te vragen.

Maar … Misschien hoef ik dat niet aan mekaar te knopen?

Misschien kan ik al  die verhalen gewoon naast mekaar laten bestaan?

Vanuit een besef dat de werkelijkheid van het leven ons oneindig overstijgt

en al wat wij zeggen, geloven en ervaren slechts metaforen zijn.

Verhalen en beelden die van die werkelijkheid iets zichtbaar proberen te maken ….

En misschien doen engelenverhalen dat wel voor mij:

iets zichtbaar maken dat ik uit mezelf niet zou opmerken

zoals in het verhaal van de herders:

ze waken over hun kudden

maar merken niet wat er ondertussen in de stal gebeurt….

Mijmering 3 Annemarie

Anselm Grün schrijft in zijn boek ‘50 engelen’ over de engel van het Licht.

 

Licht is één van de indrukwekkendste menselijke ervaringen. Het betekent leven,  heil, geluk, hoop en stralende schoonheid. Het verdrijft de duisternis.

De engel van het licht wil je verlichten opdat je zelf voor anderen een licht kunt worden. Er is geen licht zonder duisternis. Je moet het goddelijke licht van je engel in alle duistere afgronden van je ziel laten vallen. Dan wordt alles in je licht.

Als je licht bent geworden, zul je zelf een engel van het licht voor anderen worden.

Zo kort als  Anselm Grün dit kleine tekstje schrijft, zo kort en zo  klein kan een engelenmoment of een lichtmoment zijn. Volgens mij legt Grün hier heel puur de essentie neer van wat een engel in mijn aanvoelen zou kunnen zijn. Het treft mij heel speciaal,  dat een verlichtingsmoment zó kort kan zijn als een flits. In mijn beleven ben ik  dan elk tijdsgevoel kwijt. Want wat een eeuwigheid lijkt, waarin de tijd even stil lijkt te staan, is in aardse werkelijkheid,  bij wijze van spreken, misschien maar een kort minuutje.  “Tuched by an angel”  Aangeraakt worden door iets, is voor mij als in iets ogenschijnlijks  klein,  een  groot wonder zien. En voor ik goed en wel besef wat er gaande is,  is het al voorbij…. “Un ange passe” zeggen de Franstaligen zo mooi. Ik ben als door een vleugelslag bijna letterlijk van slag gebracht, om daarna mijn evenwicht  met 2 voeten op de grond terug te vinden, om het gebeuren een plek te geven.                                                                                                                           Dus, “wees waakzaam” om het wonder te kunnen zien !  Het is als een geestelijke wedergeboorte, gesymboliseerd in het kerstkind.                En kijk… het zijn de engelen die het speciaal  aan ons en voor ons  komen verkondigen !

 

 

 

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

Oktober 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nieuw

Inloggen