2015.03.14

Toelichting werd gehouden door Erik De Smet.

Karaba de Toverheks


Een Afrikaanse tekenfilm waarin het verhaal van een kindje dat zijn 
moeder vraagt : waar is mijn vader, waar zijn mijn ooms, mijn neven en 
oudere broers? Opgegeten door de heks Karaba, In werkelijkheid zijn ze 
uitgeweken naar Europa waar ze geld kunnen verdienen en dit regelmatig 
opsturen naar het thuisland. Het dorp bestaat nog alleen uit 
ouderlingen, kinderen en hun moeders.

‘Geen werk, geen eten, geen toekomst’ Dat jonge mensen het platteland 
verlaten en naar de stad of het buitenland trekken, is simpelweg te 
verklaren door hun zoektocht naar een beter leven. Een beter leven 
betekent: een betaalde job, grond die geld waard is, weg van de aloude 
tradities op het platteland en de niet te verwaarlozen lokroep van de 
stad, en bij uitbreiding het buitenland..
Hele samenlevingen zijn niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen.
Er zijn vorig jaar ongeveer 274.000 mensen illegaal de Europese Unie 
binnengekomen. Dat was bijna drie keer zoveel als de 100.000 in 2013.

Europa heeft een lange geschiedenis van migratie. Wij zijn de wereld 
over gegaan en hebben ons overal kunnen vestigen, vaak ook nog eens 
met ongekend inhalige intenties. En nu verbieden we het grootste deel 
van de wereldbevolking om hierheen te komen. Zonder te beseffen 
hoezeer onze rijkdom verbonden is met hun armoede. Dat is onhoudbaar. 
Ik denk aan Youssef die ik ontmoette in Brussel en die de overtocht 
naar Lampedusa overleefde, Lampedusa, het gat van Europa. Wat drijft 
een mens om dat te doorstaan? De angst voor Karaba de toverheks, de 
armoede in persoon.

"Binnen Europa begrijpen we het wel. Spanjaarden die werkloos zijn, 
mogen hierheen komen. Dat vind ik gek: dat zijn toch ook economische 
vluchtelingen? Het onderscheid tussen economische vluchtelingen en 
politieke vluchtelingen is sowieso arbitrair. Wat maakt het uit of je 
vlucht vanwege oorlogsgeweld of honger? Het is beide levensbedreigend. 
"Draai het eens om. Wat zouden wij doen

We leven opnieuw in een tijd van volksverhuizingen, misschien wel de 
grootste ooit.
De volgende vijfenveertig jaar zullen volgens rapporten in de Europese 
Unie in totaal 55 miljoen mensen zijn geïmmigreerd. Bijna 70 procent 
van die beweging zal gekanaliseerd worden naar amper vier landen.

"We zien migranten in de eerste plaats als mensen die een probleem 
vormen. Pas in de tweede plaats als mensen die een probleem hebben. We 
zien hen als potentiële profiteurs, in plaats van als een potentiële 
verrijking. Moreel gezien zou dat anders moeten zijn. Maar misschien 
is een moreel verantwoord migratiebeleid in de praktijk onmogelijk. 
Hoe dan ook mogen we nooit uit het oog verliezen dat geen mens schuld 
heeft aan de plek en het moment waar hij geboren is. Net zo min als 
dat het een verdienste is.

De effecten van migratie zijn ingrijpend. Beleid spreekt veel over 
inburgering, maar dat is een volstrekt verouderd concept van mnsen die 
nog in de twintigste eeuw leven. Inburgering in wat?

Aan de orde komt de groeiende opvatting dat immigranten één identiteit 
moet worden opgelegd. Amin Maalouf is het hier niet mee eens en laat 
weten dat hij vindt dat iedereen de ruimte moet krijgen om meerdere 
identiteiten te hebben

Erik De Smet