2014.06.21 Op het spoor van empathie en mededogen

De Toelichting werd gehouden door Maria Polfliet

 

Empathie

Ik heb het eens nagevraagd bij onze bijbelkenner Paul Kevers en die wist mij te vertellen dat het woord empathie nergens in de bijbel voorkomt.

 

 

Het zou pas aan het begin van de negentiende eeuw uitgevonden zijn.

Toch kan ik me niet herinneren dat ik in mijn jeugdjaren op school, thuis of elders ooit het woord empathie heb gehoord.

Wat ik wel weet is dat toen ik de betekenis van het woord empathie las, ik het zo’n mooi begrip vond, dat ik het in één van mijn verzamelboeken heb genoteerd :

“Empathie is het zich-invoelen in anderen, het zich in de plaats van anderen (kunnen) stellen om hun houding en reacties te begrijpen.”

Is het uiteindelijk niet de diepste wens van ieder van ons, om zich begrepen te weten ?

Ook in mijn leven  is dit verlangen steeds sterk aanwezig geweest, en nog.

Ik denk dat ik vaak veel moeite gedaan heb om mensen bepaalde zaken uit te leggen in de hoop op begrip; maar soms merkte ik aan hun reacties dat ze mij nièt begrepen hadden.

En ik ben zeker geen alleenstaand geval.

Onlangs vernam ik van iemand die ongewild kinderloos is dat als ze aan anderen zegt dat ze een normaal gezinsleven mist, ze antwoorden krijgt als “Kinderen zijn ook niet alles.”; “Gij zijt veel vrijer dan wij.”

Iemand die in de put zit, is ook niet gebaat met jouw succesverhalen.

Natuurlijk kunnen we niet elk moment van de dag even empathisch ingesteld zijn; of vinden we de juiste woorden niet.  Op zo’n momenten kunnen we ons beter beperken tot een bemoedigend schouderklopje of een warme knuffel.

Want verkeerde woorden maken een mens eerder boos, verdrietig, en eenzaam.

 

Empathie wordt vaak verward met sympathie.

Het  woord empathie is een vertaling van het Duitse einfühlung, wat “invoeling” betekent.

De letterlijke vertaling van de Griekse wortel van sympathie is ‘voelen met’ en precies daar zit een subtiel maar belangrijk verschil.

Leef je met iemand mee, dan begrijp je wat die ander doormaakt, maar hoef je dat niet per se zelf te voelen.

In ‘medelijden met iemand hebben’, zit hetzelfde besef van erkenning van andermans pijn zonder die tegelijkertijd zelf te ervaren.

Wanneer je je in iemand inleeft, probeer je de wereld vanuit zijn of haar perspectief te zien èn te voelen.

Bij empathie voel je de pijn van de ander.  Je vindt het erg met hen, niet alleen voor hen.

De essentie van empathie is het vermogen om in andermans schoenen te gaan staan, te voelen hoe het is om daar te zijn en er iets aan te willen doen als het pijnlijk is.

 

Ik denk dat empathie  ook de kracht is van zelfhulpgroepen .  Lotgenoten worden dan ook vaak tochtgenoten.

 

Mary Gordon is oprichtster van “Roots of Empathy”, een programma voor kinderen.

Ze schrijft :

“Empathie ligt aan de grondslag van zo ongeveer alles wat een maatschappij doet functioneren : vertrouwen, altruïsme, samenwerking, liefde, liefdadigheid.

Een onvermogen om je in te leven is een van de hoofdbestanddelen van de meeste maatschappelijke problemen; misdaad, geweld, oorlog, racisme, kindermishandeling en ongelijkheid, om er maar een paar te noemen.

Moeilijkheden met empathie of misvattingen over de gevoelens van een ander, veroorzaken ook problemen met communicatie en relaties.”

 

Op  TV hoorde ik Peter De Caluwé van de Munt onlangs het volgende zeggen :

“Het is uiteindelijk door de empathische benadering van de anderen dat je veel verder komt en dat je de harmonische samenleving die we allemaal zoeken, kan bereiken.

 

En met de grote vakantie in het vooruitzicht zou ik je nog een gezegde willen meegeven om in je achterhoofd te houden bij het ontmoeten van mensen :

 

“Oordeel nooit over iemand vooraleer je een paar dagen in zijn schoenen hebt gelopen …”