2014.05.24 Heilige Boeken

De toelichting werd gehouden door Chris Vonck.

Wij,  mensen,  zijn immer aan het reflecteren over het leven en het niet-leven. De dood.

O, waren wij maar dieren, bv. de poes thuis of de hond op straat. Dieren – zo zegt me Collega Hubert  Dethier (1933) maar ook J.P. Sartre (1905-1980)  - dieren zijn op zichzelf.  En-soi.  Centrisch. Ze denken niet.  Ze hoeven niet te denken aan de dag van morgen. Geen zorgen. Ze vermenigvuldigen zich en ze eten – indien nodig  - zowat dag en nacht.

In die zin zijn wij mensen de ware afvallige van de natuur.  Zelden tevreden. Immer denkende aan de dag van morgen…

Is het niet juist wat die mooie middeleeuwse spreuk ons zegt:

Ich komme, ich weiss nicht woher,

Ich bin, ich weis nicht wer,

Ich sterb’, ich weiss nicht wann,

Ich geh’, ich weiss nicht wohin,

Mich wundert’s, dass ich frölich bin. (Geciteerd bij Karl Jaspers. Chiffren der Transzendenz, München, 1948, p. 1 1ff.)

De Boeddhistische hervormer Shinran Shonin (1173-1263) zei het zo: ik heb nooit gevraagd om geboren  en ontvangen te worden en toch werd ik geboren en ontvangen. Ik heb nooit gevraagd  om te leven en toch leef ik. Ik vraag niet om te sterven,  toch zal ik sterven. Ik twijfel niet dat ik terug geboren en ontvangen word, maar ik weet niet waar, weet niet hoe en weet zelfs  niet waarom!

Lieve mensen: alles draait rond het feit: wie ben ik. We weten immers niet wie we eigenlijk zijn. Het woord ‘persoon’ betekent in se masker. We dragen allen een masker. Of beter: we zijn een  masker. Het bewuste, laat staan het onbewuste en het  Self,  is een vaag iets.  Wie zijn wij. Wij nemen beslissingen. Welke?  Positieve. Minder-positieve.  Zelfs dat weten we niet!  Morgen, 25 mei 2014, uitbrengen wij een stem uit  en niemand weet wat er zal gebeuren. We weten het zelf ook niet. De partijen ook niet.

S. Kierkegaard (1813-1855)  zegt daarover het volgende: “Als je trouwt, krijg je er spijt van; als je niet trouwt, krijg je er ook spijt van… Of je nu trouwt of niet trouwt, in beide gevallen krijg je er spijt van.  Lach om de dwaasheden in de wereld en je krijgt er spijt van; huil om de dwaasheden en je krijgt er spijt van. Lach of huil om de dwaasheden, in beide gevallen krijg je er spijt van… Geloof een vrouw en je krijgt er spijt van; geloof haar niet en je krijgt er ook spijt van. Geloof een vrouw of geloof haar niet, in beide gevallen krijg je er spijt van… Knoop jezelf op, daar krijg je spijt van; knoop jezelf niet op en daar krijg je ook spijt van. Hang jezelf op of hang jezelf niet op, in beide gevallen krijg  je er spijt van. (Geciteerd bij D. Palmer Flisofie voor Beginners, Het Spectrum, Utrecht 1998, p. 241.)

De reflecteren. We luisteren. We zoeken. Bewust of onbewust.

Voor Eugen Drewermann (1940) staat het vast dat de mens naar waarheid, naar God, het sacrale zoekt. Exact eigenlijk zoals de mens hongert naar voedsel zo hongert hij ook naar het GANS andere. Indien dat GANS andere er niet was, zouden wij er niet naar hongeren, naar vragen, naar zoeken. Die gans andere noemen wij, christenen, joden en moslims God. Je kunt er ook een andere naam op kleven.  In Lantijns-Amerika had je de Inca’s en zij aanbaden de zon. Of beter: ze baden tot de zon zeggende indien U God niet bent,  aanbidden we hem of het die U geschapen heeft.

R. Otto (1869-1937) : predikant, protestants theoloog en godsdienstwetenschapper  en schrijver van het zo importante boek Das Heilige:  Wat heb ik al rondreizende gezien en gehoord bij de mensen in Oost en West?! In Turkije ontmoette ik  Derwishen al dansende en zingende de Zikr, namelijk vanuit het hart God lovende, en Moslims het aanroepen en het  herhalen   La ilaha illallah / er is geen andere God dan God  – Bij de Joden het Kadosh, Kadosh, Kadosh Elohim Adonai Zeboath – Heilig, Heilig, Heilig is de Heer der Heerscharen, en door de Roomse prelaten in Rome het  Sanctus, Sanctus, Sanctus en de zingende gebeden van de Orthodoxe Popes in Moskou, en vervolgens  de rituelen gewijd aan de Heiligen bij de Hindoes, en niet te vergeten de  Zen-meditaties  voor het altaar,  en de Boeddhistische jonge monniken in Birma die op monotone wijze de Tripitaka (Taisho) reciteren.

Otto zegt:  dat sacrale is zowel angstaanjagend en aantrekkelijk.

Het is het Mysterium Tremendum. Er is dat moment van  het overmachtige.  Godsdienst is de beleving van het mysterie en het komt tot uiting als het gevoel zich openstelt voor de indrukken van het eeuwige dat verschijnt door de sluier van het tijdelijke.

We zouden, volgens Albert Schweitzer (1875-1965) ook kunnen zeggen dat gestructureerde  levensbeschouwingen manifestaties  voor  de Waarheid zijn. En zo heeft inderdaad elke levensbeschouwing wel een bepaald element:  zo staat Judaïsme voor Rechtvaardigheid, Islam voor Onderdanigheid, Christendom voor Liefde, Taoïsme voor  Niet beïnvloeden, Shintoïsme voor Traditie, Hindoeïsme voor Reinheid, Boeddhisme voor  eerbied voor het leven, Humanisme voor menselijkheid en Existentialisme voor keuzebepaling.

In ons christelijk of Bijbels denken  mogen wij op deze vooravond van de Zesde paaszondag eventjes reflecteren naar de opstanding. Niet dat de opstanding zo belangrijk is. Wel het uitvloeisel  of het resultaat van de opstanding. Als de ongelovige Thomas niet gelooft,  heeft hij groot gelijk. Hij heeft de levende Christus immers nog niet gezien. Hij wil, exact zoals wij, boter bij de vis. En dan gaat hij niet op zoek naar Christus. Hij belijdt immers het geloof nog niet. Het merkwaardige is – en dat vindt je terug in vrijwel alle sacrale geschriften – dat het goddelijke, de divinatie zelfe, de mens opzoekt. Iets wat evident is in de Joodse  Kaballa en in de werken van de christen Jacob Böhme (1575-1624). Er is iets van het eeuwige in elk schepsel dat zodra hij of zij sterft zich terug verenigt met het Goddelijke. Jezus  komt Thomas tegemoet en zegt niet: je moet dit of dat geloven. Of ,hier ben ik dan kleingelovige.  Of, je moet de ware leer bewandelen. Of, je moet de sabbath in ere houden. etc.  Niets daarvan. Jezus zegt:  vrede zij u.  La paix soit avec vous. Friede sei Euch. Shalom Alechem. Salaam Aleikum.  In en bij God gaat het om vrijheid van geloven in vrede. Niets meer en niets minder. Dat is de geest van de waarheid. Dat is opstanding, verrijzenis en pinksteren.  Daarom eindig ik thans ook met Felix Timmermans (1886-1947):

"De Geest waait waar hij wil en staat nooit stil
Nu eens bij u, dan bij een ander.  Waarom bezien wij zo elkander?
Zie, wat bij u is, is bij mij
.

't Komt uit hetzelfde klaar getij,gelijk de waatren van de beken zich voeden aan dezelfde stroom of uit dezelfde bronnen breken.
Wij zijn de takken van één boom, van 't zelfde huis de gangen, de aders van het eendre bloed.
En of de Geest met vlam en zangen, bij U nu, dan bij mij verwijlt, of weer verterend naar een ander ijlt.
Hij is in ons!  In ons!  Zo is het goed!
En laat ons zwijgen en verlangen."