2013.03.02 Psalmen van recht en onrecht.

Toelichting werd gehouden door Suzette Verhoeven.

 

Een land zonder water –woestijn

Hoe troosteloos moet dat zijn –letterlijk, heel zeker: droog en dor en niets…………….


Maar nog schrijnender is de eenzaamheid wanneer het dorre, het verloren zijn veroorzaakt wordt door anderen.  Woestijn betekent dan – en zo kunnen we de situatie van de psalmist omschrijven:zonder plaats in de gemeenschap, uitgestoten, overgeleverd aan de verlorenheid.

Je kan dat misschien nog mooier verwoorden maar wat doet die mooie formulering met de mens naast ons in armoede- de eenzame oudere, de zieke -de jongere die afziet - onbegrepen, degene die vernederd wordt in de relatie, op het werk – de mens in Syrië, in Gaza……

Neem nu Syrië, sinds maart 2011 als de opstand begon zijn er al meer dan 70.000 doden en honderdduizenden vluchtelingen naar de buurlanden (terwijl wij vinden dat we overspoeld worden. Een land waar mensen zeggen dat ze blij zijn dat ze geen kinderen hebben- mensen die er wel hebben zijn elke dag doodsbenauwd.  De wereld vindt Syrisch bloed waardeloos zegt schrijver KHALED KHALIFA die 5 maanden in brussel zal verblijven.  Is dat zo? Zijn we zoals de deze week overleden filosoof Hessel aanklaagt niet verontwaardigd genoeg? Laten wij de slachtoffers evengoed overgeleverd aan de verlorenheid?

De psalmist beschrijft de belangrijkste fasen van de weg die hij achter zich heeft liggen – het ervaren van een woestijn van rechteloosheid, het blijvend vragen en zoeken en smeken en tenslotte de bevrijdende kracht van de Machtige mogen ervaren, een goedheid die het gewone leven overstijgt.  De ervaring dat hij er waarachtig wezen mag.

Dat is voor elke mens van levensbelang- Er waarachtig mogen zijn.

Zoals de psalmist de betekenis van de Machtige voor hem krachtig zal uitstralen (3e strofe) moeten wij ook meer en beter getuigen van de bron waaraan wij ons laven- van de hand die ons draagt.

Hoe bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid?

Door niet te zwijgen- onrecht begint niet met instemming maar met stilte- met het hoofd omdraaien –opzij kijken om zelf niet in de problemen te geraken.

Door niet te zwichten voor intimidatie……….

Dus niet zwijgen over Syrië, ook al is het een vervelend onderwerp- dus de wanhoop en de uitzichtloosheid van het Palestijnse volk in Gaza ter sprake brengen telkens opnieuw.  Dit is een van de werkvelden van de CRV  -informatie, bewustwording, evenwichtig proberen te oordelen –in geen geval erover zwijgen! Geen stilte laten gebeuren.

Onrecht blijven aanklagen – telkens opnieuw alleen , met velen, in kleine groepen, ook als je denkt : “wat doen wij hier”?

Niet opgeven- ook al is het soms preken in de kerk.  Karel Staes zegde het verleden week: we kunnen het ons niet permitteren om op te geven –de meest kwetsbaren zijn het slachtoffer.

Aanklagen en vragen blijven stellen:  hoe gaan we om met economie?  Aan welke politici geven wij vertrouwen- zij die rekening houden met de slachtoffers van de globalisering hier bij ons en in de ontwikkelingslanden? Of is het eender aan wie wij als burgers de macht geven- ook al sluiten we extremen uit?

Zwijgen we als de armoede toeneemt? Armoede is onrecht?  Een slogan?  De commissie wil deze problematiek blijvend onder de aandacht houden door studie, luisteren –opinievormend- eerst voor onszelf natuurlijk. Volgen wij de heer Theodore Darymple, het gaat er goed in: eigen verantwoordelijkheid –wat beter u best doen –ben je niet wat lui? Of blijven we er ons van bewust dat het absoluut niet eender is waar uw wieg heeft gestaan?

Is het de moeite aan te klagen dat de subsidies voor ontwikkelingssamenwerking worden teruggeschroefd of berusten we erin en zeggen we dat we toch enig realisme aan de dag moeten leggen/  iedereen moet toch besparen?

Hebben gevangenen recht op een menswaardig bestaan?  Beseffen we voldoende dat lichtvaardig oordelen verwoestend kan zijn? Gevangenen, zij zijn bij uitstek overgeleverd aan de verlorenheid. De commissie geeft telkens de ruimte aan Fred Sels en Annemie Castelein om daarover te getuigen.  Dit alles resulteerde b.v. in een opiniestuk n.a.v. de verkiezingen- een oproep naar een breed publiek, maar ik herhaal ook voor onszelf.

Nadat de psalmist in de eerste 4 strofen zijn eigen weg heeft getekend, de weg die achter hem ligt en de weg die voor hem ligt tekent hij nu in enkele lijnen de weg die zijn tegenstanders te wachten staat –dat is niet zo fraai –even herlezen

Maar ik denk eerder dat het staat voor het onwrikbare geloof dat het kwaad nooit zal overwinnen, dat de voleinding die ons is toegezegd –de leeuw zal weiden naast het lam en de zwaarden zullen worden omgesmeed tot ploegen- hoe dan ook zal komen.

Soms of dikwijls is er alle reden om daaraan te twijfelen.  Er is zoveel onrecht –eindeloos lijden …………..bodemloos verdriet:  IS HET DAT ALLEMAAL WEL WAARD?

Maar toch laten we de hoop op het visioen levendig houden en er vooral dag aan dag  aan werken.

 

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

September 2018
M D W D V Z Z
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Nieuw

 

Kijk naar Nieuws- Rondom de Vleugel

Inloggen