2012.02.02 Waarover men niet spreken kan.

Geen toelichting.