Nieuwsbrief 2017/2018 nummer 6

Beste allemaal,

Graag sturen wij onze beste Vleugel-wensen voor 2018 en hopen U ook dit jaar weer een maandelijkse nieuwsbrief te kunnen sturen met info over onze Vleugel.

Wij blijven tot 30 juni elke zaterdag samenkomen om 18 uur in de Sint-Annakerk te Borgerhout en iedereen is daar van harte welkom.

Twee vieringen over De digitale wereld.

Zaterdag 6 januari 2018:

De digitale informatie- en communicatietechnieken hebben mogelijk een zelfde allure als die van de overgang van orale naar geletterde cultuur (René Munich).

Anja T'Kindt geeft de toelichting.

Bert Lodewijckx gaat voor.

Zaterdag 13 januari 2018:

De eigen digitale communicatiecultuur wordt steeds meer normatief, ook in de fysieke wereld.  Zij heeft een sterke impact op de 'waarheidservaring' (N. Sintobin sj).

Nikolaas Sintobin geeft de toelichting.

Marijke Verrelst gaat voor.

Zaterdag 20 januari 2018: Actualiteitsviering

Waarschijnlijk realiseren we ons onvoldoende in welk duizelingwekkend tempo de wereld aan het veranderen is door de klimaatcrisis, massale migraties, digitalisering, oorlog, islamisering, armoede,...

Hoe hierop reageren: onverschillig, reactionair, met angst of woede...of toch met burgerzin, geduldig, moedig, hoopvol ?

Jos Clymans probeert met beweringen uit het nieuwste boek van Philip Blom 'Wat op het spel staat' . . . . .

Mieke en Paul gaan voor.

Zaterdag 27 januari 2018:  Liedavond

Op deze liedavond laten we ons inspireren door volgende tekst van Bertold Brecht.

'In duistere tijden

zal dan ook gezongen worden ?

Dan zal ook gezongen worden

over duistere tijden'

We zingen liederen van Oosterhuis die balanceren tussen zicht en verduistering, wanhoop en uitzicht.

Edwig leidt de samenzang en Krissie begeleidt aan de piano.

Mededelingen

Noteer maar alvast:  Zaterdag 3 februari: Vieren en pannenkoeken eten !

Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Els B., Jos Clymans, Harry.