Nieuws

Nieuwsbrief 2016/2017 nummer 9

Beste Allemaal,

Deze 9de nieuwsbrief valt wat korter uit, maar is daarom niet minder interessant. 
We kondigen de 2 cycli aan voor de komende 4 weken en geven daarna nog twee belangrijke mededelingen.

De Vleugel-vieringen gaan zoals steeds door in de Sint-Annakerk Goedendagstraat 46, te 2640 Borgerhout iedere zaterdag om 18 u (behalve in juli en augustus, want dan zijn we met vakantie).

omHANDEN

Twee vieringen die stilstaan bij (onze) handen.  Van trouwe dienaars tot spiegels van de ziel, van handoplegging tot boetseren . . . . Met verhalen, beelden, klanken, poëzie en reflecties tasten we naar ' wat hebben handen ons te vertellen?'

Zaterdag 13 mei - met muzikale handen!  voorganger Marianne van de Graaff.
Zaterdag 20 mei - voorganger Marijke Verrelst

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

Deze cyclus volgt de Bijbelse weg tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Op 27 mei wachten we met de leerlingen op het komen van de geest.  De afwezigheid van Jezus wordt diep gevoeld.  Het is een tijd van bezinning en op orde zetten.  Zo rijst o.a.  de vraag: wat nu met Judas?   Moet hij niet opgevolgd worden? 
Een viering waar we stilstaan bij Judas.  Iets van zoekend omgaan in het gegeven dat goed en kwaad in ieder van ons zit.

Op 3 juni vieren we Pinksteren.  Het doorbreken van de geest.  We luisteren naar diepte-ervaringen waar mensen zich opgetild voelen. Hedendaagse vervoering zonder te zweven. Zo willen we delen en het vuur ontdekken dat soms verrassend opleeft.  We ontsteken samen het pinkstervuur.

Mededelingen:

De zomer van de Vleugel 2017

Heb je een idee voor een activiteit in het kader van de Zomer van de Vleugel ?
Laat het weten aan Tine Spruyt; zij staat in voor de programmatie.
Bezorg jullie voorstellen ten laatste op 31 mei, zo kan het volledige programma vanaf 3 juni verspreid worden.

Vleugelconcert na de slotviering van 24 juni

Na de slotviering geeft onze pianiste Krissie de Waard een recital samen met Jan Schaeken, saxofoon:

'Zomerkleuren'

Zeker de moeite waard. Hou daarom deze avond nu al vrij !


Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Marianne, Bert, Tine en Harry


 

Nieuwsbrief 2016/2017 nummer 8

Beste allemaal,
Op aanvraag van velen hebben we ons programma voor de volgende 3 maanden  aangepast, met naast de bekende vieringen een liedavond, een meditatie en een leerhuis.
Iedereen is hartelijk welkom.
We komen steeds samen in de Sint-Annakerk in de Goedendagstraat 46, Borgerhout

zaterdag 8 april  Meditatie

De meditatie beoogt een rustpunt in de week te zijn. Tijdens het uur van de vertrouwde Vleugelviering wisselen muziek en stiltes elkaar af. De muziek biedt de mogelijkheid om onze aandacht te focussen en tegelijkertijd gewoon te genieten. De stiltes laten toe om een pelgrimstocht naar ons eigen hart te maken, om daar te verblijven, waakzaam en attent.
Jos Clymans en Willy Bertiau begeleiden het geheel.

Praktisch gezien nog het volgende: kan iedereen op tijd aanwezig zijn zodat de stilte niet verstoord wordt ?

zaterdag 15 april    Opstandig Leven   -   Pasen

Het thema van dit jaar is het oude thema opstanding.  Een thema waar wij het moeilijk mee hebben. En toch.  Er is het OP STAAN van mensen.  Mensen staan op uit verdrukking. Mensen staan op tegen onrecht en komen op straat.  Iemand staat op uit eigen miserie en onmacht.  Opstanding gebeurt.  Het wordt een Bijbelse evocatie met vele linken naar het leven van mensen.  
Bert Lodewijckx gaat voor.

zaterdag 22 april   Liedavond

Onze eerste liedavond gaat van start.  Wij laten onszelf uit en zingen gekende liederen van Oosterhuis en leren enkele nieuwe liederen aan.  Edwig zal ons met vaste hand leiden en Hilde V. zorgt voor passende gedichten bij de liederen.  Vergis jullie niet: dit is géén viering maar het wordt hopelijk wel een uurtje genieten van onze samenzang.

zaterdag 29 april en 6 mei    Een cyclus van twee vieringen over Mystiek

Op 29 april staat Guido Debaere stil bij de christelijke mystiek in een viering met lichtrondgang en op 6 mei brengt Paul Van hooydonck van Ehipassiiko een kort belevingsmoment vanuit zijn Boeddhisme in een viering met brood en wijn.

Mededelingen:

Picknick Plein Public op 28 april

Op die datum vindt op het Theaterplein tussen 12 en 14 uur de derde editie plaats van "Picknick Plein Public",   'een maal met een mondiaal verhaal' georganiseerd door Broederlijk Delen, Oxfam-Wereldwinkels en Studio Globo.  Je kan vooraf een fair trade picknick pakket bestellen, of je eigen picknick meebrengen. Zie info op http://www.picknickpleinpublic.be/

Wereldkeuken en Wereldmuziek op Linkeroever op 7 oktober

Op 7 oktober kan je op Antwerpse Linkeroever de wereld horen, zien en proeven
De werkgroep "Eventueel" nodigt U uit op een wereldkeuken en wereldmuziek ten voordele van arme families in Groot-Antwerpen.  Zie info op: http://www.eventueel.be/

De redactie van deze nieuwsbrief bestaat uit Els B, Sabine, Paul E, Bert en Harry.  Zij wensen U Zalige Paasdagen toe.

 

Onze activiteiten in de komende weken

Onze activiteiten van de komende weken vind je in onze Nieuwsbrief: klik hier

 

Nieuwsbrief 2016/2017 nummer 7

Beste allemaal,

De vasten staat voor de deur en dus zijn de vieringen in die zin gekozen.
We starten met

de cyclus 'Een sobere broeksriem',

vervolgens met een actualiteitsviering en tenslotte met een meditatie.
Kijk ook naar de mededelingen.
U vindt ons in de Sint-Annakerk Goedendagstraat  46, 2140  Borgerhout en we heten U van harte welkom elke zaterdag om 18 u.

Zaterdag 25 februari    In de woestijn

God laat de mens in de verzoeking alléén.  Zo zal Abraham op de berg Moria helemaal alléén zijn.
God verlaat ons, en is ver van ons, wij zijn in de woestijn.
Karel Staes geeft toelichting.

Zaterdag 4 maart   Hoe moeten wij vasten

Voor alle vasten geldt het dat het nergens een doel op zichzelf is, maar altijd een middel.
Wanneer rituele handelingen niet corresponderen met bewegingen van het gemoed, worden het loze gebaren.
Cor Bekers geeft toelichting.

Zaterdag 11 maart    Actualiteitsviering

Te midden van het tumult en de turbulenties om ons heen is het niet gemakkelijk om hoopvol te blijven.  Laten we ons meeslepen door de maalstroom van sombere gebeurtenissen, of kan het geloof in respect, mededogen en rechtvaardigheid ons overeind houden ?
Jos Clymans en Maria Polfliet bekijken het nieuws van de voorbije weken.

Zaterdag 18 maart      Meditatie

De meditatie beoogt een rustpunt in de week te zijn.  Tijdens het uur van de vertrouwde Vleugelviering wisselen harpmuziek en stiltes elkaar af.  De muziek biedt de mogelijkheid onze aandacht te focussen en tegelijkertijd gewoon te genieten.  De stiltes laten toe een pelgrimstocht naar ons eigen hart te maken om daar te verblijven, waakzaam en attent.  Enkele teksten rond het thema 'aandacht' vervolledigen de meditatie.
Jos Clymans en Willy Bertiau begeleiden het geheel.
Praktisch gezien nog het volgende: kan iedereen op tijd aanwezig zijn zodat de stilte niet verstoord wordt ?

Cyclus:   Op het kompas van de vreugde  Ignatiaanse spiritualiteit

Ignatius van Loyola, naar wie de Ignatiaanse spiritualiteit vernoemd is, legde specifieke accenten in de manier waarop hij zijn leven als christen vorm gaf.  Omdat hij die doorgaf in de manier waarop hij anderen hielp hun leven vorm te geven, werd het een beweging, een manier-van-doen, die tot op de dag van vandaag levend is en mensen inspireert.

Zaterdag  25 maart:  God zoeken en vinden in alle dingen

De wereld met heel haar wisselvalligheid en onvoorspelbaarheid is een vindplaats van God.  Ieder ogenblik kan een ontmoetingspunt worden met Hem.  Dit inzicht groeide vanuit een grote 'vertrouwelijkheid met God', met wie de mens verkeert 'zoals een vriend met een vriend'.
Leo De Weerdt sj. geeft de toelichting.

Zaterdag 1 april:  Geestelijke oefeningen - plaats waar men leert luisteren

Ignatius ontwikkelde een specifieke methode om te ontdekken wat van wezenlijk belang is in het leven en wat niet - de geestelijke oefeningen.  Ze beogen helderheid te scheppen in de inrichting van je leven, helderheid ook in de ordening van je gevoelens ....
Myriam Van den Eynde geeft de toelichting.

Mededelingen

 

- Stiltewandelingen:

Met een stiltewandeling op 12 maart en op 9 juli willen Sabine Van Eupen, Tine Spruyt en Willy Bertiau je laten proeven van een andere manier van spiritualiteitsbeleving .
Via de natuur dichter bij jezelf komen, meer in het hier en nu, meer lichaamsbewustzijn beleven en/of gewoon genieten van het stille wandelen  ... en dit in een rustige, mooie natuurlijk omgeving.  Voor meer info: klik hier


- Voobij de crisis in de kerk ?

Jan Verachtert vestigt onze aandacht op een interessante brochure van Dani Leroy.  Dani handelt hierin meer bepaald over de vraag hoe de overgang van gewijde priesters naar mannelijke en vrouwelijke voorgangers, aangesteld door een plaatselijke 'kerk', zou moeten verlopen.
Te bestellen tegen de prijs van € 6.5  via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

- Dagen zonder vlees

Een aantal vleugelgangers doet mee met 'dagen zonder vlees'. Je kunt je nog steeds inschrijven.  Marijke Verrelst  heeft de Vleugel als groep aangemaakt en Vleugelgangers kunnen zich dus inschrijven in deze groep.

- Symbiose vzw

organiseert op 25 maart om 14 uur in Antwerpen een benefietconcert met solidariteitskoor Frappant ten voordele van het project "El Dorado".  Voor info: klik hier


Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Marijke - Jos - Willy - Marianne - Sabine - Jan V. -  Bob - Hugo V. - Harry


 

Nieuwsbrief 2016/2017 nummer 6

Beste allemaal,

De zesde nieuwsbrief van dit Vleugelwerkjaar nodigt U uit op twee nieuwe cycli en geeft een aantal interessante mededelingen.

Steeds welkom elke zaterdag om 18 u in de Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46 te   Borgerhout.

Cyclus: Op-lichten met Emmanuel Levinas, filosoof.

Zaterdag 28 januari:  'In  'Oog-in-oog met de ander' hoor ik een oproep om geweldloos en weerloos naar de ander toe te gaan, open, verantwoordelijk, en gastvrij.  In deze verantwoordelijkheid ontstaat nabijheid'  zegt Levinas.
Marianne van de Graaff is gastvrouw voor professor emeritus Roger Burggraef, die de toelichting geeft.

Zaterdag 4 februari: Kleine goedheid
'Tussen alle verwording van menselijke verhoudingen houdt de goedheid stand.  Ze blijft mogelijk, ook al kan ze nooit een systeem of sociaal regime worden.  Elke poging om het menselijke helemaal te organiseren, is tot mislukking gedoemd'  zegt Levinas.
In deze viering gaan Mieke Van Steelandt en Paul Kevers voor, terwijl Hugo Verhulst de toelichting houdt.

Cyclus: Ongemakkelijke woorden van Jezus

Wie het evangelie leest, komt regelmatig uitspraken en parabels van Jezus tegen die weerstand oproepen of zelfs choqueren.  Gemakshalve worden die raadselachtige teksten nogal eens overgeslagen, maar het is juist interessant om ze te doorworstelen en naar leessleutels te zoeken om ze toch te begrijpen.
We brengen daarover twee vieringen:
op zaterdag 11 februari is Bert Lodewijckx voorganger en houdt Paul Kevers de toelichting.
op zaterdag 18 februari is Jan De Meulder voorganger en brengen Hugo De Schrijver en Magda Vingerhoets de toelichting.

Mededelingen

- Levinas:

Onmiddellijk na de viering van volgende zaterdag  28 januari. kunnen we samen met professor Burggraeve verder kennismaken met het denken van Levinas.

- Pannenkoeken

We willen de traditie 'op Lichtmis pannenkoeken' hoog houden. Behulpzame handen zullen op zaterdag 4  februari pannenkoeken bakken die na de viering met koffie en thee zullen aangeboden worden aan de democratische prijs van € 3.
Inschrijven kan op Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  of na de viering van 28 jan..

- Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep(KBG)  na de viering van 11 februari.  We zoeken samen naar thema's voor de jaarplanning van volgend werkjaar.  Iedereen die begaan is met De Vleugel is van harte welkom.  Kun je die dag niet komen dan kan je steeds voorstellen binnenbrengen op Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
Na de viering en voor de KBG is een broodjesmaaltijd voorzien.  Inschrijven kan op bovenstaande mailadres of via het formuliertje in de kerk.

- Variatie in het aanbod van de vieringen vanaf 11 februari 2017.

Vanaf dit voorjaar wordt het wekelijks aanbod gevarieerder.  De vertrouwde vieringen blijven het kernaanbod vormen.  Maar soms komen we op een andere manier samen: met meditatie of een liedavond of een leerhuis.
Die momenten staan duidelijk vermeld in de planning.  En ook in de nieuwsbrieven krijg je telkens meer uitleg.
De variatie in het aanbod is één van de resultaten  van het bezinningsproces over de Toekomst van de Vleugel.
Meer weten ?  Klik hier

- Varia:

3 en 4 maart:  Uitvoering van de Missa Brevis van Bach in Brussel en Leuven (info: klik hier)

4 maart : Er is een liturgische lieddag bij De Brug in Lier (info: klik hier).

29 maart: Debat in Leuven : In hoeverre kunnen religies een rol spelen in processen van tolerantie, en godsdienstvrijheid? (info: klik hier)


Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Els B., Marianne, Magda, Bert en Harry

 

Pagina 2 van 5

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

December 2017
M D W D V Z Z
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nieuw

 

Kijk naar Nieuws- Rondom de Vleugel

Inloggen