Nieuws

Nieuwsbrief 2016/2017 nummer 7

Beste allemaal,

De vasten staat voor de deur en dus zijn de vieringen in die zin gekozen.
We starten met

de cyclus 'Een sobere broeksriem',

vervolgens met een actualiteitsviering en tenslotte met een meditatie.
Kijk ook naar de mededelingen.
U vindt ons in de Sint-Annakerk Goedendagstraat  46, 2140  Borgerhout en we heten U van harte welkom elke zaterdag om 18 u.

Zaterdag 25 februari    In de woestijn

God laat de mens in de verzoeking alléén.  Zo zal Abraham op de berg Moria helemaal alléén zijn.
God verlaat ons, en is ver van ons, wij zijn in de woestijn.
Karel Staes geeft toelichting.

Zaterdag 4 maart   Hoe moeten wij vasten

Voor alle vasten geldt het dat het nergens een doel op zichzelf is, maar altijd een middel.
Wanneer rituele handelingen niet corresponderen met bewegingen van het gemoed, worden het loze gebaren.
Cor Bekers geeft toelichting.

Zaterdag 11 maart    Actualiteitsviering

Te midden van het tumult en de turbulenties om ons heen is het niet gemakkelijk om hoopvol te blijven.  Laten we ons meeslepen door de maalstroom van sombere gebeurtenissen, of kan het geloof in respect, mededogen en rechtvaardigheid ons overeind houden ?
Jos Clymans en Maria Polfliet bekijken het nieuws van de voorbije weken.

Zaterdag 18 maart      Meditatie

De meditatie beoogt een rustpunt in de week te zijn.  Tijdens het uur van de vertrouwde Vleugelviering wisselen harpmuziek en stiltes elkaar af.  De muziek biedt de mogelijkheid onze aandacht te focussen en tegelijkertijd gewoon te genieten.  De stiltes laten toe een pelgrimstocht naar ons eigen hart te maken om daar te verblijven, waakzaam en attent.  Enkele teksten rond het thema 'aandacht' vervolledigen de meditatie.
Jos Clymans en Willy Bertiau begeleiden het geheel.
Praktisch gezien nog het volgende: kan iedereen op tijd aanwezig zijn zodat de stilte niet verstoord wordt ?

Cyclus:   Op het kompas van de vreugde  Ignatiaanse spiritualiteit

Ignatius van Loyola, naar wie de Ignatiaanse spiritualiteit vernoemd is, legde specifieke accenten in de manier waarop hij zijn leven als christen vorm gaf.  Omdat hij die doorgaf in de manier waarop hij anderen hielp hun leven vorm te geven, werd het een beweging, een manier-van-doen, die tot op de dag van vandaag levend is en mensen inspireert.

Zaterdag  25 maart:  God zoeken en vinden in alle dingen

De wereld met heel haar wisselvalligheid en onvoorspelbaarheid is een vindplaats van God.  Ieder ogenblik kan een ontmoetingspunt worden met Hem.  Dit inzicht groeide vanuit een grote 'vertrouwelijkheid met God', met wie de mens verkeert 'zoals een vriend met een vriend'.
Leo De Weerdt sj. geeft de toelichting.

Zaterdag 1 april:  Geestelijke oefeningen - plaats waar men leert luisteren

Ignatius ontwikkelde een specifieke methode om te ontdekken wat van wezenlijk belang is in het leven en wat niet - de geestelijke oefeningen.  Ze beogen helderheid te scheppen in de inrichting van je leven, helderheid ook in de ordening van je gevoelens ....
Myriam Van den Eynde geeft de toelichting.

Mededelingen

 

- Stiltewandelingen:

Met een stiltewandeling op 12 maart en op 9 juli willen Sabine Van Eupen, Tine Spruyt en Willy Bertiau je laten proeven van een andere manier van spiritualiteitsbeleving .
Via de natuur dichter bij jezelf komen, meer in het hier en nu, meer lichaamsbewustzijn beleven en/of gewoon genieten van het stille wandelen  ... en dit in een rustige, mooie natuurlijk omgeving.  Voor meer info: klik hier


- Voobij de crisis in de kerk ?

Jan Verachtert vestigt onze aandacht op een interessante brochure van Dani Leroy.  Dani handelt hierin meer bepaald over de vraag hoe de overgang van gewijde priesters naar mannelijke en vrouwelijke voorgangers, aangesteld door een plaatselijke 'kerk', zou moeten verlopen.
Te bestellen tegen de prijs van € 6.5  via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

- Dagen zonder vlees

Een aantal vleugelgangers doet mee met 'dagen zonder vlees'. Je kunt je nog steeds inschrijven.  Marijke Verrelst  heeft de Vleugel als groep aangemaakt en Vleugelgangers kunnen zich dus inschrijven in deze groep.

- Symbiose vzw

organiseert op 25 maart om 14 uur in Antwerpen een benefietconcert met solidariteitskoor Frappant ten voordele van het project "El Dorado".  Voor info: klik hier


Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Marijke - Jos - Willy - Marianne - Sabine - Jan V. -  Bob - Hugo V. - Harry


 

Nieuwsbrief 2016/2017 nummer 6

Beste allemaal,

De zesde nieuwsbrief van dit Vleugelwerkjaar nodigt U uit op twee nieuwe cycli en geeft een aantal interessante mededelingen.

Steeds welkom elke zaterdag om 18 u in de Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46 te   Borgerhout.

Cyclus: Op-lichten met Emmanuel Levinas, filosoof.

Zaterdag 28 januari:  'In  'Oog-in-oog met de ander' hoor ik een oproep om geweldloos en weerloos naar de ander toe te gaan, open, verantwoordelijk, en gastvrij.  In deze verantwoordelijkheid ontstaat nabijheid'  zegt Levinas.
Marianne van de Graaff is gastvrouw voor professor emeritus Roger Burggraef, die de toelichting geeft.

Zaterdag 4 februari: Kleine goedheid
'Tussen alle verwording van menselijke verhoudingen houdt de goedheid stand.  Ze blijft mogelijk, ook al kan ze nooit een systeem of sociaal regime worden.  Elke poging om het menselijke helemaal te organiseren, is tot mislukking gedoemd'  zegt Levinas.
In deze viering gaan Mieke Van Steelandt en Paul Kevers voor, terwijl Hugo Verhulst de toelichting houdt.

Cyclus: Ongemakkelijke woorden van Jezus

Wie het evangelie leest, komt regelmatig uitspraken en parabels van Jezus tegen die weerstand oproepen of zelfs choqueren.  Gemakshalve worden die raadselachtige teksten nogal eens overgeslagen, maar het is juist interessant om ze te doorworstelen en naar leessleutels te zoeken om ze toch te begrijpen.
We brengen daarover twee vieringen:
op zaterdag 11 februari is Bert Lodewijckx voorganger en houdt Paul Kevers de toelichting.
op zaterdag 18 februari is Jan De Meulder voorganger en brengen Hugo De Schrijver en Magda Vingerhoets de toelichting.

Mededelingen

- Levinas:

Onmiddellijk na de viering van volgende zaterdag  28 januari. kunnen we samen met professor Burggraeve verder kennismaken met het denken van Levinas.

- Pannenkoeken

We willen de traditie 'op Lichtmis pannenkoeken' hoog houden. Behulpzame handen zullen op zaterdag 4  februari pannenkoeken bakken die na de viering met koffie en thee zullen aangeboden worden aan de democratische prijs van € 3.
Inschrijven kan op Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  of na de viering van 28 jan..

- Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep(KBG)  na de viering van 11 februari.  We zoeken samen naar thema's voor de jaarplanning van volgend werkjaar.  Iedereen die begaan is met De Vleugel is van harte welkom.  Kun je die dag niet komen dan kan je steeds voorstellen binnenbrengen op Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
Na de viering en voor de KBG is een broodjesmaaltijd voorzien.  Inschrijven kan op bovenstaande mailadres of via het formuliertje in de kerk.

- Variatie in het aanbod van de vieringen vanaf 11 februari 2017.

Vanaf dit voorjaar wordt het wekelijks aanbod gevarieerder.  De vertrouwde vieringen blijven het kernaanbod vormen.  Maar soms komen we op een andere manier samen: met meditatie of een liedavond of een leerhuis.
Die momenten staan duidelijk vermeld in de planning.  En ook in de nieuwsbrieven krijg je telkens meer uitleg.
De variatie in het aanbod is één van de resultaten  van het bezinningsproces over de Toekomst van de Vleugel.
Meer weten ?  Klik hier

- Varia:

3 en 4 maart:  Uitvoering van de Missa Brevis van Bach in Brussel en Leuven (info: klik hier)

4 maart : Er is een liturgische lieddag bij De Brug in Lier (info: klik hier).

29 maart: Debat in Leuven : In hoeverre kunnen religies een rol spelen in processen van tolerantie, en godsdienstvrijheid? (info: klik hier)


Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Els B., Marianne, Magda, Bert en Harry

 

Voorjaar 2017

Vanaf voorjaar 2017 wordt ons wekelijks aanbod gevarieerder. De vertrouwde vieringen blijven het kernaanbod vormen. Maar soms komen we op een andere manier samen: met meditatie of een liedavond of een leerhuis. 
Die momenten staan duidelijk vermeld in de planning.  En in de Nieuwsbrief krijg je telkens meer uitleg.

De variatie in het aanbod is één van de resultaten van het bezinningsproces over de Toekomst van de Vleugel.  Meer weten? Zie de rubriek ‘Nieuws – Rondom de Vleugel’ op onze website

Onze nieuwe folder vind je hier

 

Vernieuwd aanbod

Vanwaar deze vernieuwing?

Sinds enige tijd bezint de Vleugel zich over de toekomst.
We leven in een snel veranderende wereld.  Dit brengt wellicht ook een verschuiving mee in wat mensen van De Vleugel verwachten.  Bijgevolg vroegen we ons af: ‘Doen we gewoon voort of ondernemen we iets?’
We besloten enkele verkenningen uit te voeren. We hebben buitenstaanders gevraagd kritisch naar onze vieringen te komen kijken én we vroegen ook Vleugelgangers naar hun mening.
Hoe divers de antwoorden ook waren, het gaf wel een beeld van wat voor veel mensen belangrijk is.


Om hieraan tegemoet te komen, hebben we, in overleg met de Vleugelgemeenschap, een vernieuwd aanbod uitgewerkt, dat we
op 11 februari 2017 starten.

We behouden het wekelijks ritme – omdat blijkt dat dit voor veel mensen belangrijk is – en we gaan het aanbod verruimen. 
Het zullen niet meer enkel vieringen zijn die onze spiritualiteit voeden: in een werkjaar plannen we naast 34 vieringen, ook 5 meditaties, 2 liedavonden en 2 leerhuizen.

Deze nieuwe vormen spelen in op wat er leeft in de gemeenschap.  Ze creëren ook kansen voor mensen met een ander profiel en andere capaciteiten dan de huidige voorgangers, om deze bijeenkomsten te organiseren en te begeleiden.

Lees meer...

 

Nieuwsbrief 2016 2017 nummer 5

Beste Vleugelaars en sympathisanten,

Dit wordt dan de allerlaatste Nieuwsbrief van 2016 met de aankondiging van de Kerstviering, de 'oud naar Nieuw' viering en de cyclus  over 'Vergeving'
Voor de vieringen is iedereen steeds van harte welkom in de Sint-Annakerk Goedendagstraat 46  te  Borgerhout elke zaterdag om 18 uur.

Zaterdag 24 december:   Kerstmis
De rode draad in deze viering is het verhaal van de herders, die totaal onverwacht engelen zien verschijnen en ........wat doet dat met een mens ?
Mieke Van Steelandt en Paul Kevers gaan voor.
Na de viering is er mogelijkheid om wat na te praten met een aangepast drankje.
We doen ons uiterste best om de verlichting aan de ingang Kwekerijstraat tegen 24 december te verbeteren, zodat het licht niet enkel binnen mooi straalt, maar ook buiten.  

Zaterdag 31 december Oude jaar, Nieuw jaar ?
Een titel die voor zichzelf spreekt.
Gastheer Paul Eylenbosch brengt ons van oud naar nieuw ...


We starten 2017 met een cyclus van drie vieringen rond  Vergeving
Vergeving: gemakkelijk maar vaak onbereikbaar, eigen aan het menselijk hart en toch een hersenschim, een bevrijding voor de andere maar nog meer voor jezelf, mysterieus en toch alledaags, zo goddelijk en tegelijk zo menselijk.


Zaterdag 7 januari:  Vergeven is (levens)noodzakelijk.
Geen toekomst zonder vergeving: zowel voor volkeren, naties, groepen, godsdiensten, oorlogen, conflicten, relaties, samenleving, kerk, generaties, . . . enz. 
Kunnen we het kwaad overleven door ons alleen maar kwaad te maken over het kwaad ? Er is zeker rechtvaardigheid en vereffening nodig, maar evenzeer mededogen en vergeving.
Voorganger:  Hugo Vereeck
Toelichter: Paul Lansu (Pax Christi).

Zaterdag 14 januari:  Vergeven om te genezen, genezen om te vergeven.
Wie kan met zekerheid zeggen dat hij, als hij op de plaats en in de omstandigheden van de ander geboren en opgegroeid zou zijn, het zoveel beter gedaan zou hebben ?
Als vergeving gebeurt, komt er een grote kracht vrij.
Voorganger:  Jan De Meulder
Toelichting: Fred Sels

Zaterdag 21 januari:  Stilstaan bij vergeving en ruimhartigheid.
Meditatieve viering met teksten uit verschillende culturen, afgewisseld met muziek.
Ruimte om te delen rond vergeving (valt het me moeilijk om te vergeven, waarom, wat heb ik ervoor nodig ? ....)
Voorganger: Marijke Verrelst.

Mededelingen:

Jacqueline Nieuwendijk  verhuist op 26 december naar WZC Ter Meeren, Wolfshaegen 186, 3040 Neerijse.
Wie een telefoontje wil geven kan dit doen op het n°  016/47 13 51

Suzy Hendrickx is nog steeds in het ZNA Sint-Elisabeth, herstellend van de operatie aan haar voet.
Je kunt haar bereiken op kamer 132 of op tel: 0475.68.93.32

Professor Burggraeve komt de toelichting houden op 28 januari en blijft dan na de viering nog beschikbaar voor verdere vragen.

Werkten mee aan deze Nieuwsbrief:  Marianne, Jan De M en Harry

 

Pagina 2 van 5

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

Oktober 2017
M D W D V Z Z
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Nieuw

 

Kijk naar Nieuws- Rondom de Vleugel

Inloggen