Nieuws

Nieuwsbrief 2016/2017 nummer 3

Beste allemaal,
Een nieuwe cyclus komt eraan, tijd dus voor de volgende nieuwsbrief.

Nu zaterdag 12 november, van 18 uur tot 19 uur , gaat ons eerste 'leerhuis' door in De Vleugel.

Het is een andere vorm van samenkomen dan we gewoon zijn.  Die avond staat de figuur van de humanistische filosoof Michel de Montaigne centraal.  Hilde Verbeuren neemt ons mee in de wereld van deze originele denker uit de 16de eeuw, die nog altijd actueel is.  Een inleiding en enkele beschouwingen, met korte tekstfragmenten van Montaigne zelf, laten ons kennis maken met hem.  De tekstfragmenten worden afgewisseld met stukjes pianomuziek.  Er zal ook ruimte zijn voor bedenkingen, reacties, opmerkingen ...  We starten en eindigen samen met een lied.

Van harte welkom.

Op zaterdag 19 november is er aansluitend bij dit 'leerhuis' een gewone viering rond het thema:
Wees aandachtig, leef in de tijd, koester je tijd.  Met teksten van Montaigne, Prediker en uit de Papalagi.  Dezelfde boodschap uit drie verschillende culturen.
Voorganger: Jan De Meulder


De volgende cyclus over globalisering,  'De wereld, ons dorp' is gespreid over twee vieringen.

Zaterdag 26 november - vooravond van de eerste zondag van de advent:
We wonen allemaal op dezelfde planeet
Globalisering kan algemeen worden beschreven als een toename van de wereldwijde afhankelijkheidsrelaties ...
Dit proces van mondialisering brengt heel wat uitdagingen met zich mee, maar ook kansen.
Paul Eylenbosch is onze gastheer
Paul Lansu verzorgt de toelichting.

Zaterdag 3 december - vooravond van de tweede zondag van de advent
Ons vertrouwde binnentuintje verlaten
Vandaag de dag kunnen we gemakkelijk van de ene plaats naar de ander reizen.
We praten via Skype met mensen aan de andere kant van de wereld.
Vreemdelingen en vluchtelingen zoeken gastvrijheid in onze stad.
Marijke Verrelst gaat voor.
Getuigenissen door Els Bervoets, Vic Dierickx en Els Denissen.


Mededelingen:

Van 14 tot 20 november is er in Antwerpen de week van Religie en Levensbeschouwing met als thema: Zingeven verbindt.
Onder de activiteiten vinden we o.a.
- Stadswandeling  'Tabaksvest ' met een bezoek aan De Loodsen (Katholiek Stadspastoraal) Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen
- Interlevensbeschouwelijk  dessertenbuffet onder het thema:  Religies verzoeten de stad. 
Plaats: Sint-Lutgardisschool, Maarschalk Gerardstraat 18, 2000  Antwerpen op woensdag 16 nov.

Meer info op de website: http://www.zingevenverbindt.be/

Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Jan DM, Marijke en Harry

 

Nieuwsbrief 2016/2017 nummer 2

Beste Vleugelvrienden en sympathisanten,

De warme nazomer heeft ons bijna doen vergeten dat de herfst is aangebroken. Hoe dan ook, de maand oktober staat nu voor de deur en brengt twee nieuwe cycli die werkgroepjes hebben voorbereid. 
U bent steeds welkom elke zaterdag om 18 uur in de Sint-Annakerk te Borgerhout.

Het thema van de eerste cyclus is  'Bijbelse Bergen'

Zaterdag 1 oktober: Het beloofde land zien en sterven
Mozes op de berg Nebo
Wie de berg opgaat, laat het alledaagse achter zich en komt een stap dichter bij het milieu van het goddelijke. Op de top van de berg krijg je een ruimer uitzicht, een nieuw perspectief.
In deze viering gaan we met Mozes de berg op . . .
Bert Lodewijckx gaat voor, Ina Koeman houdt de toelichting.

Zaterdag 8 oktober:  Veelsoortige bergen in de bijbel
Een verkenning van Genesis tot Matteüs
In de Bijbel zijn er verschillende soorten bergen.  De berg kan een plaats van Gods-ontmoeting zijn, maar ook een plek van crisis en bekering, of een plaats waar iets nieuws begint.  We trekken op verkenning.
Marijke Verrelst gaat voor, Paul Kevers houdt de toelichting.

Zaterdag 15 oktober:  'De sneeuwstille kartelrand van de hoge bergen, ver in de verte...'

Met Psalm 121 op bergtocht
Paul Kevers gaat voor, Bert Lodewijckx houdt de toelichting.

 

De tweede cyclus gaat over 'Schoonheid en troost'

' Wat maakt dit leven de moeite waard ?  Waarin vinden wij schoonheid en is er over die schoonheid nog iets te beweren ?  Waardoor worden wij getroost ?   Wat zijn de herinneringen of verwachtingen die groter zijn dan ons verdriet ?
Op deze vragen zoeken wij de volgende drie zaterdagen 22 en 29 oktober en 5 november een antwoord.

Mededelingen:

- Klankbordgroep

Op zaterdag 8 oktober na de viering van 18 u. organiseren we weer een klankbordgroep.

Zoals de meesten onder jullie wellicht al weten is de Vleugel in een proces gestapt om zich te bezinnen over de toekomst.  In juli gaven we in een korte briefing de laatste stand van zaken.  Op de komende klankbordgroep vertellen we er verder over én vragen we jullie feedback.


We zitten in een open proces en het is voor ons allemaal spannend waar we gaan landen.  Daarom is het belangrijk dat iedereen die meeleeft met de Vleugel mee nadenkt en raad geeft over de koers van ons Vleugelschip.


We hopen dat u zaterdag 8 oktober met stip aanduidt in uw agenda.  Inschrijven kan nog steeds bij   Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

- Huub Oosterhuis
De Leuvense Universitaire Parochie verwelkomt op donderdag 20 oktober om 20 u Huub Oosterhuis voor een lezing en samenzang over 'Bevrijdend Godsgeloof'
Waar: Sint-Jan-de-Doper-Kerk, Groot Begijnhof, Leuven. Zie: https://www.kuleuven.be/up/iedereen/vorming/huub-oosterhuis-in-leuven

- Jacqueline Nieuwendijk is niet meer in de Hoge Beuken te Hoboken, maar ergens in het Leuvense.
We houden jullie op de hoogte hoe het verder met haar gaat.

- Onze zustergemeenschap De Brug nodigt ons uit op de voorstelling van het boek 'Oases.  Grond-kracht voor een nieuwe lente'  van Luc Vankrunkelsven op vrijdag 21 oktober om 19 uur. Zie: http://www.leerhuisenliturgie.be/images/download/nieuwsbrief/tmp_3314-Boekvoorstelling-Luc-Vankrunkelsven2095773772.pdf


Werkten mee aan deze nieuwsbrief:   Bert - Hugo Vereeck - Marianne - Marijke - Harry

 

Nieuwsbrief 2016/2017 nummer 1

Beste allemaal,
Ik hoop dat jullie hebben genoten van een fijne zomer. 
De redactie heeft in ieder geval voldoende energie opgedaan en is weer in de pen gekropen om  de eerstvolgende cycli aan te kondigen en enkele mededelingen door te geven.
We vieren, zingen, luisteren, bezinnen en maken het stil tijdens onze wekelijkse samenkomsten telkens op zaterdag om 18 u. in de Sint-Annakerk,   Goedendagstraat 46, 2140 Borgerhout.

We starten dit nieuwe werkjaar met de cyclus 'Muziek geeft ons Vleugels' en nemen het als een vervolg op de cyclus 'Muzikale Huisapotheek' van vorig jaar.

Op zaterdag 3 september geeft Anne Willocx de toelichting
Mieke Van Steelandt en Paul Kevers gaan voor.

Op zaterdag 10 september luisteren we naar een getuigenis van Marianne vande Graaff en naar de ' Pianoman ' van J. Bernlef  door Anne Willocx.
Bert Lodewijckx gaat voor.

Zaterdag 17 september is er een stilteviering die afgewisseld wordt met aangepaste muziek.
Marianne vande Graaff begeleidt ons in deze viering.


Op zaterdag 24 september is er een  'Actuele viering over gisteren, vandaag en morgen'
Een zomer vol tegenstellingen met angstgevoelens of krijgt het buikgevoel de overhand ?
Vluchten, verdrukking, zomerfestivals of waar zijn we ( onverschillig ) mee bezig ?
We kunnen of mogen in de tegenstroom staan.   Het Marcus-evangelie reikt ons enkele suggesties aan.
Egbert Rooze maakt een en ander duidelijk.
Hugo Vereeck gaat voor.

Mededelingen:


Zangrepetitie: Na de viering van zaterdag 3 september met een kleine onderbreking voor een maagstiller,  houden we een zangrepetitie. We herhalen en verbeteren ons repertoire voor de komende cycli. 
Iedereen is welkom.  Vergeet je muziekkaft en je boterhammen niet.  Voor koffie/thee wordt gezorgd.

Tamburini:  Ons afsluitconcert van 25 juni werd uitgevoerd  door de muzikanten van  'Tamburini' .
De foto's staan op onze webstek.

Voorbereiding van onze cycli: Wie graag meewerkt aan een of andere cyclus kan zijn naam opgeven op het prikbord in de kerk of sturen naar het redactieadres Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .  Op de link: http://www.devleugel.be/vieringen/planning/cat.listevents/2016/09/06/ vind je het overzicht van de vieringen tot 4 februari 2017.

Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Anne Willocx, Hugo Vereeck, Harry Harding


 

Nieuwsbrief 2015/2016 nummer 10

Beste Vleugelaars en Vleugelsympathisanten,

Met deze 10de nieuwsbrief sluiten we het Vleugeljaar 2015 - 2016 af, om terug te starten op zaterdag 3 september.
De redactie bedankt jullie voor de reacties die we regelmatig kregen en die ons aanzetten om volgend jaar verder te gaan met het geven van informatie over het reilen en zeilen van onze Vleugel.

De vieringen lopen nog door tot 25 juni.  In juli en augustus nemen we twee maanden welverdiende vakantie en zijn er geen vieringen.
In september  starten  we weer in de gastvrije Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46,   2140 Borgerhout elke zaterdag om 18 u. en we heten jullie steeds van harte welkom.

Cyclus:  Anders wonen, anders leven

Geen 'huisje-boompje-beestje' voor Marieke, Peter, Hans en Anke.
3 vieringen over 'anders wonen ' en wat dat doet met een mens.

Zaterdag 4 juni - Altijd onderweg
Marieke zwerft rond in haar huisje op wielen. . . . .
een moderne nomade van bij ons.
Marieke van Coppenolle vertelt haar verhaal,
en Marijke Verrelst gaat de viering voor.

Zaterdag 11 juni - Samen een eigen stek
Peter is architect en woont in 'de haringrokerij'
een cohousing-project in onze stad.
Peter houdt de toelichting
Paul Eylenbosch is gastheer.

Zaterdag 18 juni - Een groot gastvrij huis
Hans en Anke behoren tot de gemeenschap 'de Brug' in Lier,
een gevarieerd gezelschap van mannen en vrouwen die onder één dak wonen.
Hans Vereyken en Anke Krause nemen ons mee in hun verhaal
Bert Lodewijckx gaat de viering voor.

Zaterdag 25 juni - Achteruitkijkspiegel

We blikken nog even terug op het voorbije jaar ......
Hugo Vereeck is voorganger.
Na de viering  om 20 u sluiten we 2015 - 2016 feestelijk af met
een concert ons aangeboden door Tamburini: hier vind je de affiche

Mededelingen

Stand van zaken in proces  'Toekomst van de Vleugel'.
Op 11 juni willen we na de viering kort een stand van zaken geven over de
voortgang van onze verkenning naar de toekomst van de Vleugel.
We brengen de resultaten van de vragenlijst die buitenstaanders invulden
die als genodigden een viering meemaakten.
Overleg en voorgangers hebben op hun Denkdag besloten tot een aantal
werkpunten waarover we ook verslag willen uitbrengen.
Iedereen die begaan is met de Vleugel, is van harte welkom.

Zomer van de Vleugel
Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen vieringen.  We vullen deze maanden op met eigen initiatieven van de vleugelgangers.
Het is een heel gevarieerd programma geworden dat open staat voor iedereen.   Zie hier

Egbert Rooze
Egbert laat ons weten dat hij in samenwerking met Paul De Witte een boek heeft geschreven met als titel:  'De Messias en de Macht van Rome' en aangevuld met commentaar op het Johannes evangelie.  Meer info vind je hier

Werkten mee aan de nieuwsbrief:   Marijke Verrelst - Marianne van de Graaff - Tine Spruyt - Harry Harding

 

Nieuwsbrief 2015/2016 nummer 9

Beste allemaal,

Het is weer tijd voor een volgende nieuwsbrief van De Vleugel, de negende al dit jaar !
Op deze manier willen we contact houden met een uitgebreide groep van trouwe vleugelgangers, sympathisanten en gelegenheidsbezoekers.
Voor deze meimaand hebben werkgroepjes vieringen voorbereid rond Actualiteit en Pinksteren.
Steeds welkom elke zaterdag om 18 uur in de Sint-Annakerk te Borgerhout.

Zaterdag 7 mei ' Actualiteitsviering ' .
We leven in een woelige tijd en ons leven kent ups en downs.  Het liefst zouden we in harmonie willen leven.  Maar hoogte- en dieptepunten wisselen elkaar nu eenmaal af en duisternis kennen we allemaal.  Maar het licht kennen we ook.  Is het mogelijk om dit licht te zijn en inschikkelijk en meegaand te blijven ?   Ook als duisternis de overhand neemt ?
We gaan op zoek naar antwoorden en hopen die te vinden in berichten uit de actualiteit.
Voorganger:  Hugo Vereeck
Toelichting: Jos Clymans

Op 14 mei starten we een nieuwe cyclus over ' Ontmoeten in het anders zijn'.
In deze cyclus gaan we op zoek naar de ontmoeting die er mogelijk is tussen religies en culturen, geen sinecure in een tijd waar we zelf zoekende zijn en beïnvloed worden door wat de wereld brengt.
Het doet mensen interesse hebben voor het boeddhisme, het doet moslims, christenen en joden zoeken om met elkaar de dialoog aan te gaan.  Deze cyclus wil een aanzet zijn in  ons speuren naar verbindende factoren.

Zaterdag 14 mei:  ' De geest waait '
In deze eerste viering is het Pinksteren, het feest van de geest die mensen elkaar over vele grenzen heen, doet verstaan. 
Wij luisteren  naar twee moslima's die de vredesboodschap brengen.  De geest waait waarheen zij wil . . . .
Paul Kevers en Mieke Van Steelandt gaan voor en geven een duiding over het Bijbelse beeld van de tafel op de berg, volkeren die verenigd zijn.

Zaterdag 21 mei:  ' Een boeddhistische kijk '
We luisteren naar een boeddhistische invalshoek, hoe iemand de weg is gegaan om zich deze filosofie eigen te maken vanuit zijn eigen achtergrond en zoeken. 
Voorganger: Bert Lodewijckx
Toelichting: Bert Caeckelbergs

Zaterdag 28 mei:  ' Enkele verhalen '
In deze viering staan concrete verhalen en getuigenissen centraal.  Alledaagse verhalen over scheiden of verbinden, getuigenissen die ons verbazen en verwonderen, die ons bewust doen worden .
Voorganger: Marianne van de Graaff

Mededelingen:

- Lezing: "De 'Moorddadige godsdiensten' van Elie Barnavi" door Jan Verachtert op 31 mei in Elcker-Ik.  Alle vleugelgangers die belangstelling hebben voor lezingen over spiritualiteit, levensbeschouwing, godsdienst en filosofie, zijn van harte welkom.  Meer info vind je hier

- De Zomer van de Vleugel:
Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen vieringen.  We vullen deze maanden op met eigen initiatieven van de vleugelgangers.
Voorstellen voor de ' Zomer van de Vleugel '   kunnen doorgestuurd worden naar Tine Spruyt, die de programmatie verzorgt.
Wat moet je opgeven: 
°  Gegevens van organisator: mailadres en telefoonnummer.
°  Datum geplande activiteit en eventueel reservedatum.
°  Soort activiteit met wat uitleg, aantal km voor wandeling, voorziene kosten.
Voorstellen dienen binnen te zijn met Pinksteren op 15 mei 2016.
Aanmeldingen liefst via mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Het tel.nr. is 03.234.02.53 of GSM 0494 418 578.

- Zangrepetitie van het Vleugelkoor op zaterdag 7 mei
Een paar keer per jaar houdt het zangkoor een repetitie om de bestaande liederen wat op te frissen en nieuwe liederen aan te leren.  Deze keer stellen we deze herhaling ook open voor alle vleugelgangers die graag meezingen tijdens de vieringen, maar de liederen nog te weinig kennen.  Info over het tijdstip vind je hier


- Dankviering van de Kluis van Moria op 29 mei 2016 in de Kartuizerkerk in Lier, met medewerking van het Vleugelkoor: info vind je hier en op de website van de Kluis van MoriaWerkten mee aan deze nieuwsbrief:  Jos Clymans - Bert Lodewijckx - Jan Verachtert - Harry Harding

 

Pagina 3 van 5

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

December 2017
M D W D V Z Z
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nieuw

 

Kijk naar Nieuws- Rondom de Vleugel

Inloggen