Nieuwsbrief 2016/2017 nummer 7

Beste allemaal,

De vasten staat voor de deur en dus zijn de vieringen in die zin gekozen.
We starten met

de cyclus 'Een sobere broeksriem',

vervolgens met een actualiteitsviering en tenslotte met een meditatie.
Kijk ook naar de mededelingen.
U vindt ons in de Sint-Annakerk Goedendagstraat  46, 2140  Borgerhout en we heten U van harte welkom elke zaterdag om 18 u.

Zaterdag 25 februari    In de woestijn

God laat de mens in de verzoeking alléén.  Zo zal Abraham op de berg Moria helemaal alléén zijn.
God verlaat ons, en is ver van ons, wij zijn in de woestijn.
Karel Staes geeft toelichting.

Zaterdag 4 maart   Hoe moeten wij vasten

Voor alle vasten geldt het dat het nergens een doel op zichzelf is, maar altijd een middel.
Wanneer rituele handelingen niet corresponderen met bewegingen van het gemoed, worden het loze gebaren.
Cor Bekers geeft toelichting.

Zaterdag 11 maart    Actualiteitsviering

Te midden van het tumult en de turbulenties om ons heen is het niet gemakkelijk om hoopvol te blijven.  Laten we ons meeslepen door de maalstroom van sombere gebeurtenissen, of kan het geloof in respect, mededogen en rechtvaardigheid ons overeind houden ?
Jos Clymans en Maria Polfliet bekijken het nieuws van de voorbije weken.

Zaterdag 18 maart      Meditatie

De meditatie beoogt een rustpunt in de week te zijn.  Tijdens het uur van de vertrouwde Vleugelviering wisselen harpmuziek en stiltes elkaar af.  De muziek biedt de mogelijkheid onze aandacht te focussen en tegelijkertijd gewoon te genieten.  De stiltes laten toe een pelgrimstocht naar ons eigen hart te maken om daar te verblijven, waakzaam en attent.  Enkele teksten rond het thema 'aandacht' vervolledigen de meditatie.
Jos Clymans en Willy Bertiau begeleiden het geheel.
Praktisch gezien nog het volgende: kan iedereen op tijd aanwezig zijn zodat de stilte niet verstoord wordt ?

Cyclus:   Op het kompas van de vreugde  Ignatiaanse spiritualiteit

Ignatius van Loyola, naar wie de Ignatiaanse spiritualiteit vernoemd is, legde specifieke accenten in de manier waarop hij zijn leven als christen vorm gaf.  Omdat hij die doorgaf in de manier waarop hij anderen hielp hun leven vorm te geven, werd het een beweging, een manier-van-doen, die tot op de dag van vandaag levend is en mensen inspireert.

Zaterdag  25 maart:  God zoeken en vinden in alle dingen

De wereld met heel haar wisselvalligheid en onvoorspelbaarheid is een vindplaats van God.  Ieder ogenblik kan een ontmoetingspunt worden met Hem.  Dit inzicht groeide vanuit een grote 'vertrouwelijkheid met God', met wie de mens verkeert 'zoals een vriend met een vriend'.
Leo De Weerdt sj. geeft de toelichting.

Zaterdag 1 april:  Geestelijke oefeningen - plaats waar men leert luisteren

Ignatius ontwikkelde een specifieke methode om te ontdekken wat van wezenlijk belang is in het leven en wat niet - de geestelijke oefeningen.  Ze beogen helderheid te scheppen in de inrichting van je leven, helderheid ook in de ordening van je gevoelens ....
Myriam Van den Eynde geeft de toelichting.

Mededelingen

 

- Stiltewandelingen:

Met een stiltewandeling op 12 maart en op 9 juli willen Sabine Van Eupen, Tine Spruyt en Willy Bertiau je laten proeven van een andere manier van spiritualiteitsbeleving .
Via de natuur dichter bij jezelf komen, meer in het hier en nu, meer lichaamsbewustzijn beleven en/of gewoon genieten van het stille wandelen  ... en dit in een rustige, mooie natuurlijk omgeving.  Voor meer info: klik hier


- Voobij de crisis in de kerk ?

Jan Verachtert vestigt onze aandacht op een interessante brochure van Dani Leroy.  Dani handelt hierin meer bepaald over de vraag hoe de overgang van gewijde priesters naar mannelijke en vrouwelijke voorgangers, aangesteld door een plaatselijke 'kerk', zou moeten verlopen.
Te bestellen tegen de prijs van € 6.5  via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

- Dagen zonder vlees

Een aantal vleugelgangers doet mee met 'dagen zonder vlees'. Je kunt je nog steeds inschrijven.  Marijke Verrelst  heeft de Vleugel als groep aangemaakt en Vleugelgangers kunnen zich dus inschrijven in deze groep.

- Symbiose vzw

organiseert op 25 maart om 14 uur in Antwerpen een benefietconcert met solidariteitskoor Frappant ten voordele van het project "El Dorado".  Voor info: klik hier


Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Marijke - Jos - Willy - Marianne - Sabine - Jan V. -  Bob - Hugo V. - Harry