Nieuwsbrief 2014/2015 nummer 3

Beste allemaal,

Hieronder vinden jullie de nieuwsbrief 3 met de vieringen voor de maand november.  Er zijn weer boeiende thema's uitgewerkt die uitnodigen tot 'meevieren' : telkens op zaterdag om 18 u in de Sint-Annakerk te Borgerhout.

Op 8 nov start de cyclus 'Zonder parabels sprak hij niet': een bijbelse cyclus met een angeltje.
Een cyclus waar we op weg gaan met twee weerbarstige parabels uit het evangelie van Mattheus.  Een parabel is een vertelling die niet vrijblijvend is, het stemt tot nadenken, we worden uitgedaagd om evidente standpunten te herbekijken.  Meermaals druipen de toehoorders af omdat er een angel in het spel is.  Jezus was een meester in het vertellen van zulke parabels

In de eerste viering van 8 november wordt de parabel van de arbeiders van het 11de uur verteld.
Magda Vingerhoets gaat voor en Paul Kevers neemt ons mee in zijn kijken naar deze parabel.

Na de viering is het klankbordgroep: Niet  vergeten in te schrijven op harry.harding@telenet of op 03.237.77.42

Op 15 nov. lezen we de parabel van het bruiloftsmaal.
Bert Lodewijckx gaat voor en Herman Paulussen begeleidt ons in zijn kijk op deze parabel.


Op 22 nov is het thema:  Zingen,  ademen met je ziel
Een eigenzinninge viering rond het zingen in de Vleugel, en dat op het feest  van Sint-Caecilia.  Wie van zingen houdt, houdt van het kind in zichzelf en anderen, of het nu met weemoed gepaard gaat of niet.  Wie zingt durft zich bloot te geven en op z'n tijd een gat in z'n knie te vallen. Wie zingt legt zich er niet bij neer. 
Liederen, teksten en getuigenissen.
Jan De Meulder gaat voor.


Dan volgen 2 vieringen over mensen in armoede, de strijd tegen de armoede, en het risico van de moedeloosheid.
Laat de ARMEN niet zakken
Het verhaal gaat dat Jozua in Refidim ten strijde trekt tegen Amalek.
Ondertussen staat Mozes, boven op de heuvel met zijn armen geheven.
Zolang Mozes zijn armen opgeheven hield was Israël de sterkste partij,
maar liet hij zijn armen zakken, dan was Amalek de sterkste.
Gelukkig waren daar Aäron en Chur, die Mozes' armen ondersteunden .... (Ex 17, 8-13)

zaterdag 29 november :   'De armen zijn altijd bij ons'
Annemie Luyten schetst ons wie momenteel de mensen zijn die in armoede leven.
Er zijn de generatie-armen, maar men spreekt ook over 'nieuwe armoede'.
Wie zijn deze nieuwe armen ?
Wat maakt dat de armoede eerder toeneemt dan afneemt, ondanks de inzet van vele organisaties en
vrijwilligers ?
Marijke Verrelst gaat voor.

zaterdag 6 december : 'Laat de armen niet zakken'
Herman van Breen is al jarenlang permanente werker van ATD-Vierde Wereld.
Deze beweging - opgericht door Jozef Wresinski in 1957 - is voortdurend op zoek naar de allerarmste mensen,
want als zij meetellen is 't voor iedereen goed.
Wat houdt Herman gaande ? Waar vinden hij en anderen de kracht door te gaan...?
Hugo Vereeck gaat voor.

Harry

P.S. kijk ook eens bij Rondom De Vleugel voor nog meer interessante weetjes over spiritualiteit