Aankondiging stuurgroep en oproep tot deelname

Jullie weten dat we sinds vorig jaar een proces van vernieuwing gestart zijn, met naast vieringen ook meditatie, liedavonden, leerhuizen.

We willen nu met een kleine groep kijken welke wegen we verder te gaan hebben naar de toekomst. Daarbij vertrekken we van de levenskracht die er in de Vleugel onmiskenbaar aanwezig is en willen we rekening houden met de behoeften en verlangens die er leven. Tegelijk willen we ook zien hoe dit verder kan, met de beperkingen die er zijn. Er zijn mensen die al jarenlang een heel groot engagement opnemen en dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend, er zijn minder voorgangers.

Vanaf oktober gaan we met een groepje samenkomen. Het is niet de bedoeling dat dit groepje beslissingen gaat nemen, maar wel ertoe bijdragen dat we vanuit een breed draagvlak de toekomst vorm kunnen geven, hoe die er ook uit ziet.

Naast 2 voorgangers en 2 overleggers in dit groepje hebben we graag ook 2 vleugelgangers er bij.  Gedurende de volgende weken zal er een brievenbus staan, met de vraag je naam op te geven als je wil meewerken, of de naam op te geven van iemand die je voorstelt.

Alvast heel welkom en bedankt.