Nieuws

Nieuwsbrief 2017/2018 nummer 8

Beste allemaal,

Met de plotse dooi staat ook de lente ineens voor de deur. De dagen worden een stuk langer en ... warmer. Misschien een goede reden om gemakkelijker naar de Vleugelvieringen te komen.   Je bent altijd welkom elke zaterdag om 18 u in de Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46 te Borgerhout.

Vanaf volgende  zaterdag begint de cyclus

'Van Angst naar Vertrouwen'

Angst is de meest ondermijnende emotie die er is.  Iedereen worstelt er mee.  Angst kan zich voordoen in allerlei vormen en gradaties en dringt zich op in vele verschillende situaties.  De overstap naar vertrouwen en hoop is in alle gevallen te maken.

Zaterdag 10 maart: 'Leven we in een cultuur die door angst gedreven wordt, of zijn er ook bakens die ons vertrouwen geven.                                                                                                          Toelichting :  Egbert Rooze.  Marijke Verrelst gaat voor.

Zaterdag 17 maart: 'Angst vermijden is soms het leven vermijden, is niet durven leven'.

Toelichting:  Vinny Verweire. Paul Eylenbosch is gastheer.

 

Zaterdag 24 maart: Liedavond

Het thema van deze avond is: 'over ongelezen boeken en zelden gezongen liederen'.

We zingen liederen die ons op weg leiden naar ¨Pasen en Pinksteren en we laten ons daarbij inspireren door een beschouwing over 'de waarde van het ongelezen boek'  van Gerard Bodifée.

Edwig  leidt de samenzang. Krissie begeleidt aan de piano en Mimi op de dwarsfluit.

 

Zaterdag 31 maart:  Pasen  Van 'Van wonde naar verwondering'.

Mieke Van Steelandt  en Paul Kevers gaan voor.


Oproep: voorbereiding Bijbels leerhuis op 5 april

Op 28 april is er een bijbelse viering gepland waar we werken met de teksten van de zondagse viering in de oude liturgie.  In dit kader organiseer ik een bijbels leerhuis waar we deze teksten gaan lezen met een korte commentaar om dan zelf in gesprek dieper op de teksten in te gaan. Ieder mag zijn zeg doen, ieder kan op een eigen wijze deze teksten lezen en interpreteren of je speelt in op de korte commentaar. Zo beginnen de teksten te leven en krijgt dit alles een eigen inhoud die groeit tijdens het gesprek. Met die inhoud geven we dan vorm aan een viering die doorgaat op 28 april. Wie mee wil komen wroeten met deze oude teksten is dan ook uitgenodigd op 5 april, bijbels leerhuis. Te 20 uur in de Wouter Haecklaan 1, app F8 , 2100 Deurne. Graag een seintje indien je graag komt. Tel 0475 44 87 64 of een mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Iedereen is welkom.

Mededelingen:

Stiltewandeling op 11 maart

Via de natuur dichter bij jezelf komen, meer in het hier en nu, meer lichaamsbewustzijn beleven en/of gewoon genieten van het in stilte wandelen.....En dit in een rustige, mooie natuurlijke omgeving.

Dat doen we op zondag 11 maart van 10 tot 12 uur in het park Vrieselhof in Ranst (Oelegem). We verzamelen op de eerste parking die je tegenkomt, van Vrieselhof ‘Remise’, Schildesteenweg, 95, 2520 Ranst. Carpoolen kan vanaf de parking aan de St.-Willebrorduskerk in Berchem, waar we stipt om 9.15uur vertrekken.  De wandeling is ongeveer 5 km lang en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Laat eventueel weten dat je komt aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.   gsm: 0473/772995. Carpoolers, zeker contact opnemen.

Wintergroenten

Op donderdag 8 maart verwelkomt de Kunsthumaniora van de Karel Oomsstraat,  Antwerpen  u opnieuw in AMUZ voor de derde editie van Wintergroenten. Dit jaar soleren Maya Descheemaeker (gitaar), Louise Waeterschoot (fluit), Wiktoria Krawczyk (viool) en Balder Dendievel (hobo) in werk van Heitor Villa-Lobos, Cécile de Chaminade, Camille Saint-Saëns en Richard Strauss. Het orkest van de Kunsthumaniora staat onder leiding van Edwig Abrath.

 

Werkten mee aan de  Nieuwsbrief:  Bert - Edwig - Lydia - Paul K.-  Els B. - Harry

 

 

Nieuwsbrief 2017/2018 nummer 7

Beste allemaal,

De donkere maanden schuiven nu snel voorbij en we kijken verlangend uit naar licht en warmte.

De thema's van de vieringen die in februari aan bod komen verwijzen naar 'licht' en 'in de put ervaringen'.

We nodigen jullie uit om met ons mee te vieren elke zaterdag om 18 uur in de Sint-Annakerk van Borgerhout.

Zaterdag 3 februari: Lichtmis

Met Lichtmis eten we pannenkoeken.  Maar waarom?  En wat is Lichtmis eigenlijk?  Met een paar mensen zochten we het uit.  Het resultaat gieten we ineen viering, waarin we verhalen vertellen en symbolieken duiden.  Zo krijgt Lichtmis een diepere fijnzinnige betekenis.

Zelfs de pannenkoeken achteraf krijgen een 'petit surplus' !

Zaterdag 10 februari:  Mediteer en Leef

We worden bij deze meditatie begeleid door Willy Bertiau

De cyclus 'Bijbelse put-ervaringen' is gespreid over 3 vieringen.

Er zijn veel bijbelverhalen waarin een waterput een rol speelt.  Aan de ene kant zijn er positieve ervaringen: de waterput is een plek van ontmoeting.  Isaak, Jacob en Mozes ontmoeten hun toekomstige echtgenote bij de waterput.  Jezus ontmoet er de Samaritaanse vrouw.  De waterput is bron van nieuw leven en toekomst.  Aan de andere kant zijn er negatieve verhalen: mensen geraken in de put  of worden door anderen (letterlijk of figuurlijk) in de put geworpen ... en er weer uit gered.  In deze cyclus komen drie verhalen van deze laatste soort aan bod: over Jozef, Jona en Jeremia.

Zaterdag 17 februari:

Jozef door zijn broers in de put geworpen.

Door de verhalen over zijn dromen wekt Jozef de jaloezie en de haat van zijn broers op.  Zij besluiten zich van hem te ontdoen en werpen hem in de put.  Eén van de broers krijgt echter wroeging ... Jozef wordt er weer uitgehaald en aan een karavaan op weg naar Egypte als slaaf verkocht.  In Egypte wordt Jozef na verloop van tijd een machtig man  en later verzoent hij zich met zijn broers.

Toelichting door Paul De Witte, verbonden aan Jebron.

Zaterdag 24 februari:

Jona in de buik van de grote vis

Jona wordt door JHWH geroepen om als  profeet naar Nineve te gaan, die grote heidense stad.   Maar daar heeft Jona helemaal geen zin in.  Hij vlucht weg in de tegenovergestelde richting.  In plaats van naar het oosten gaat hij naar het westen.  Hij daalt af naar Jafo en gaat aan boord van een schip dat naar Tarsis vaart, zover mogelijk weg van Nineve...  Hij daalt af in het ruim van het schip en verstopt zich daar.  Maar als er op zee een storm opsteekt, voelt hij zich schuldig en laat hij zich door de matrozen overboord gooien, de diepte van de zee in.  Daar wordt hij opgeslokt door een grote vis....  Nu zit Jona helemaal in de put.  Al betekent die vis, door JHWH gezonden, ook zijn redding.  Maar dat JHWH ook de heidense stad Nineve wil redden, begrijp Jona nog niet...

Toelichting door Bert Lodewijckx.

Zaterdag 3 maart:

Jeremia in de put

De profeet Jeremia verkondigde een boodschap die door de politieke leiders van zijn tijd niet graag gehoord werd.  Zij willen zich ontdoen van die 'luis in de pels'.  Jeremia wordt door de edelen van Juda in de put geworpen .  Hij wordt eruit gered door toedoen van een vreemdeling, de Nubiër Ebed-Melech.  Ondanks tegenstand blijft Jeremia zijn boodschap verkondigen die niemand graag hoort.

Toelichting door Paul Kevers

Mededelingen:

-  Zaterdag 24 februari gaat een Klankbordgroep door.

Ook dit keer met als thema: de toekomst van de Vleugel.

We zijn immers volop bezig om het aanbod te hertekenen. Op deze KBG bespreken we het nieuwe kader dat Overleg & voorgangers uitwerkten.  Vervolgens gaan we met alle aanwezigen nadenken over en voorstellen doen over de concrete invulling. We hopen dat al wie de Vleugel ter harte gaat, aanwezig zal zijn !

Praktisch:

Aanvang 19u45 en voorzien einde om 22 uur. Graag vooraf inschrijven en vermelden als u na de viering een broodje wenst (via gele formuliertjes in de kerk of mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. )

- Zaterdag 3 maart: lieddag in Amsterdam

We kregen bericht uit Amsterdam dat er een lieddag is  gepland in de Dominicuskerk met o.a. Huub Oosterhuis, Tom Löwenthal en ook liederen van Antoine Oomen.  Voor info: klik hier

Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Marianne, Bert, Harry

 

 

Nieuwsbrief 2017/2018 nummer 6

Beste allemaal,

Graag sturen wij onze beste Vleugel-wensen voor 2018 en hopen U ook dit jaar weer een maandelijkse nieuwsbrief te kunnen sturen met info over onze Vleugel.

Wij blijven tot 30 juni elke zaterdag samenkomen om 18 uur in de Sint-Annakerk te Borgerhout en iedereen is daar van harte welkom.

Twee vieringen over De digitale wereld.

Zaterdag 6 januari 2018:

De digitale informatie- en communicatietechnieken hebben mogelijk een zelfde allure als die van de overgang van orale naar geletterde cultuur (René Munich).

Anja T'Kindt geeft de toelichting.

Bert Lodewijckx gaat voor.

Zaterdag 13 januari 2018:

De eigen digitale communicatiecultuur wordt steeds meer normatief, ook in de fysieke wereld.  Zij heeft een sterke impact op de 'waarheidservaring' (N. Sintobin sj).

Nikolaas Sintobin geeft de toelichting.

Marijke Verrelst gaat voor.

Zaterdag 20 januari 2018: Actualiteitsviering

Waarschijnlijk realiseren we ons onvoldoende in welk duizelingwekkend tempo de wereld aan het veranderen is door de klimaatcrisis, massale migraties, digitalisering, oorlog, islamisering, armoede,...

Hoe hierop reageren: onverschillig, reactionair, met angst of woede...of toch met burgerzin, geduldig, moedig, hoopvol ?

Jos Clymans probeert met beweringen uit het nieuwste boek van Philip Blom 'Wat op het spel staat' . . . . .

Mieke en Paul gaan voor.

Zaterdag 27 januari 2018:  Liedavond

Op deze liedavond laten we ons inspireren door volgende tekst van Bertold Brecht.

'In duistere tijden

zal dan ook gezongen worden ?

Dan zal ook gezongen worden

over duistere tijden'

We zingen liederen van Oosterhuis die balanceren tussen zicht en verduistering, wanhoop en uitzicht.

Edwig leidt de samenzang en Krissie begeleidt aan de piano.

Mededelingen

Noteer maar alvast:  Zaterdag 3 februari: Vieren en pannenkoeken eten !

Werkten mee aan deze nieuwsbrief:  Els B., Jos Clymans, Harry.

 

 

Nieuwsbrief 2017/2018 nummer 5

Beste allemaal,
We zijn al aan de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2017 en maken van de gelegenheid gebruik om u, beste lezer en vleugel sympathisant', warme' advent-en vredevolle Kerstdagen toe te wensen.
We komen deze maand nog 4 keren samen in de Sint-Annakerk te Borgerhout telkens op 18 u. Op zondag 24 december houden we onze Kerstviering.
Zaterdag 16 december :    In deze periode van stille verwachting is er op die avond een meditatie rond het thema  'Verwondering'.
Grid Bertiau zorgt met haar harpmuziek voor de muzikale intermezzo's.
Zaterdag 23 december : Winterwende en Kerst
Midwinter valt op 22 december.  Drie dagen blijft de zon op hetzelfde punt aan de hemel.  Dan begint ze opnieuw te klimmen.  Nieuw leven wordt geboren, ook in de christelijke traditie.
Gastheer is Paul Eylenbosch
Toelichting: Willy Bertiau
Op zondag 24 december vieren wij Kerstmis in de Vleugel, met samenzang, licht en harpmuziek.  Wat wij vieren met kerstmis, heet met een oud woord "menswording".  En menswording gaat over onszelf.  Dat we niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn.
Je bent van harte welkom om dit kerstgebeuren mee te vieren.
Deze viering werd voorbereid door Hilde Verbeuren en Jan De Meulder.
Zaterdag 30 december: Eleutheropedie, klinkt bekend in de oren ?
Eleutheropedie, zeg maar 'eleu'.  De vreemde naam drukt uit dat iedereen zich kan vormen om vrij te handelen en zichzelf gelukkig te maken.
Gast heer is Paul Eylenbosch
Toelichting door Kris De Smyter
Volgende cyclus: Op 6 en 13 januari 2018:  'De digitale wereld, vloek of zegen'
Mededelingen:

Op zondag 17 december geeft Krissie samen met saxofonist Jan Schaeken een concert in het kader van Music For Life.  Zij zullen spelen ten voordele van vzw de BOOMhut, een organisatie voor dag- en nachtopvang in gezinsverband voor kinderen met een beperking.
Na het concert is er een "mini-kerstmarktje" met glühwein, soep en chocolademelk en er zullen ook verschillende spulletjes te koop zijn.  De volledige opbrengst gaat naar de vzw.  Kaarten zijn te verkrijgen bij Krissie De Waard( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).
Info: klik hier
Omwisseling
Om organisatorische redenen is de liedavond, oorspronkelijk gepland op 20 januari, verplaatst naar 27 januari.  Daardoor komt er nu een actualiteitsviering op 20 januari.
Deze nieuwsbrief werd mee opgesteld door Paul E., Jan DM, Willy, Krissie, Harry.

 

Nieuwsbrief 2017/2018 nummer 4

Beste allemaal,

Met deze vierde nieuwsbrief geven we de vieringen/samenkomsten weer van de komende weken. U kunt ons steeds vinden elke zaterdag om 18 uur

in de Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46, 2040 Borgerhout.

De viering van 18 november heeft als thema

' Solidariteit'

We focussen op het thema van de campagne van Welzijnszorg: ' 1 op 7 haalt de meet niet'.

Guy Beckers zorgt voor de toelichting. Guy is regionaal vrijwilliger van Welzijnsschakels Antwerpen en hij is ook betrokken bij de werking van Welzijnszorg. Bert Lodewijckx gaat voor.


Zaterdag 25 november:

een protestants geïnspireerd samenzijn

op het einde van het kerkelijk jaar. De week erop begint de Advent. In een jaarplanning vloeien einde en nieuw moeiteloos in elkaar over. In het echte leven is zo'n overgang veeleer een hobbelig parcours met wegen, omwegen en dwaalwegen .... In de bijbel staan daarover nogal wat verhalen en zij kunnen ons in zo'n situaties een houvast bieden. Op één zo'n verhaal - dat van Abraham en Sarah - gaan we dieper in. Op protestants geïnspireerde wijze: sober, met liefde voor de schrift én met elkaar. Georganiseerd door Annemarie Heesen en Marianne van de Graaff.

"Dansen op een slappe koord":

een cyclus op 2 en 9 december.

Dansen op een koord betekent iets ondernemen, risico's nemen. Er afvallen hoort erbij. Hoe raak je er weer op ? Niets riskeren betekent je ziel op het spel zetten, zei Kierkegaard ooit. Het bewaren van het speelse kind in jezelf, dat op ontdekking gaat. Kwetsbaarheid en zich wagen aan iets nieuws.

Op 2 december gaan Mieke Van Steelandt en Paul Kevers voor.  Hugo Cuyckens en Jan De Meulder nemen je mee in een aantal bedenkingen rond de "levenskoord".

Op 9 december gaat Jan De Meulder voor en is er ruimte voor een deelmoment rond de vraag: "Wat zijn mijn ervaringen

met het dansen op mijn levenskoord ?"

 

Mededelingen:

18 november: Klankbordgroep na de viering: last minute inschrijving bij Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Neem verder zeker ook een kijkje bij onze rubriek: Nieuws - Rondom de Vleugel.

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Jean-Marie, Marianne, Jan DM, Harry.

 

Pagina 1 van 5

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

April 2018
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nieuw

 

Kijk naar Nieuws- Rondom de Vleugel

Inloggen